Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

5. Eksempler CLIL lektioner

5.1 Erhvervsskoler

CLIL4U udarbejder 24 scenarier til erhvervsskoler, som dækker en række fagområder.

Scenarierne beskriver, hvordan man underviser i et CLIL baseret modul, dvs. fagmoduler indenfor forskellige uddannelser, som undervises ved hjælp af et andet sprog. Hvert scenarie anviser, hvordan det dækker de fem Cer og giver et overblik over emnet og hver af de fem Cer.

Scenarierne indeholder lektionsplan og tilhørende aktiviteter samt link til klar til brug materialer (fra materialebanken).

Scenarierne kan udskrives fra .pdf filer, læses online som websider, læses som eBøger, eks. iPads eller andre tablets eller computere.

Den fulde liste med scenarier til erhvervsskoler kan findes :

http://languages.dk/clil4u/index.html

5.2. Grundskoler

CLIL4U udarbejder også 24 scenarier til grundskoleundervisning, som dækker en række emner.

samme vis som erhvervsskolescenarierne beskriver grundskolescenarierne hvordan, man kan undervise i et CLIL baseret modul. Hvert scenarie anviser, hvordan det dækker de fem Cer og giver et overblik over emnet og hver af de fem Cer.

Scenarierne indeholder lektionsplan og tilhørende aktiviteter samt link til klar til brug materialer (fra materialebanken).

Scenarierne kan udskrives fra .pdf filer, læses online som websider, læses som eBøger, eks. iPads eller andre tablets eller computere.

Den fulde liste med scenarier til grundskoler kan findes :

http://languages.dk/clil4u/index.html

5.3. En gennemgang af to CLIL scenarier forskellige skoleniveauer

I denne sektion vil vi se to konkrete eksempler med gennemførelse af CLIL to forskellige uddannelsesniveauer.

5.3.1. Et erhvervsskolescenarioet konkret eksempel

Baggrunden for scenariet:

ScenarietFish and Seafoodblev udvalgt, fordi det er en del af elevernes læseplan, og eftersom denne elevgruppe forventes at skulle arbejde i turistsektoren enten i Cypern eller i udlandet, vil kendskab til de specifikke navne fisk og alt godt fra havet være en fordel.

Problemer som opstod og blev løst af lærerne bag scenariet:

Læreren syntes, at den tildelte tid burde have været baseret antallet af elever i klassen og aktiviteterne specielt i forhold til præsentationer. Eleverne burde også have haft eksempler fiskeopskrifter, før de skulle lave deres egne, især for elever der havde enten lidt eller slet ingen kendskab til madlavning.

Hvad angår sproget trods af det lave sprogniveau i netop denne klasse, var der ingen problemer, da man udleverede en tosproget liste med gloser, som hjalp eleverne med at lære navnene fisk og skaldyr. Den grammatiske del var relativt let, eftersom elevernes CEFR (Fælles Europæiske Referenceramme for SprogLæring) mellem A1 og A2+.

Vejledningen fra sproglærerne, der havde lavet scenariet og øvelserne de passende niveauer, gav særdeles god hjælp. Denne bidrog med metoden til at præsentere/øve de specielle sproglige strukturer, der skulle læres i løbet af lektionen.

Elevernes profil:

Eleverne i denne klasse var førsteårs elever Culinary Arts Diploma”. Alderen mellem 18 og 25 år. De havde græsk som modermål, og deres engelskniveau omkring A2. Efter færdiguddannelse fraCulinary Artsskolen finder eleverne sædvanligvis arbejde indenfor hotel- og restaurantsektoren. CLIL er særdeles nyttigt i sådanne klasser, eftersom eleverne får lært terminologien et ekstra sprog i dette tilfælde engelsk. De fleste restaurantmenuer verden over findes engelsk, gæsterne ved, hvad de bestiller.

Resultaterne:

Der var læring såvel indenfor fagindholdet og kommunikation, hvilket hjalp eleverne til at indse hvor lidt eller meget, de faktisk vidste i relation til fagområdet fisk og skaldyr. De kunne også øve brugen af bydemåde og sammenligninger. De kunne også se værdien af at tackle færdigheder og viden eftersom at når de identificerede, fandt og rubricerede nye ord og billeder, lærte de samtidig også at opliste ingredienser, beskrive deres anvendelser og endelig at lave en opskrift. De lærte også at analysere og sammenligne kammeraternes opskrifter, at kategorisere og sortere forskellige typer af fisk og skaldyr og at kunne kombinere de forskellige ingredienser. De kunne også rose eller kritisere deres kammeraters opskrifter.

Generelt nød eleverne denne type undervisning og læring, fordi den inkluderede multimediastøtte som video og PowerPoint præsentationer.

Detaljeret gennemsyn afFish & Seafoodhttp://languages.dk/clil4u/scenarios/sc16/

 

5.3.2 Et grundskole scenarie

Baggrunden for scenariet:

EmnetPlanterer en del af læseplanen, fordi indholdet er let forståeligt, de elever, hvis færdighed i ekstrasproget var lavt, ikke følte sig frustrerede. Desuden gav emnet lærerne mulighed for at lave et visuelt og eksperimenterende scenarie.

Problemer som opstod og blev løst af lærerne bag scenariet:

Lærerne havde nogle forbehold overfor at oversætte de specifikke ord, der skulle bruges. Tanken, om at børnene ville komme til at kende navne planter et andet sprog og ikke deres modermål, føltes sært. Det var besluttet ikke at oversætte sprog, eftersom det i anvendelsen af CLIL var vigtigt at skabe en målsprogsatmosfære, som oversættelse ville forstyrre.

Elevernes profil:

Klassen bestod af 7-8 årige. De gik for andet år i grundskolen. De havde haft kontakt med ekstrasproget igennem tre år, deres forståelse var ganske god. Deres talefærdigheder var ikke helt gode, de fik lov til at bruge deres modersmål. Eleverne var heller ikke ret gode til skrivning, det blev besluttet at nogen skrivning ville blive indlagt i fremtidige scenarier.

Resultaterne:

Eleverne nød denne slags undervisning/læring. De var for unge til at indse, at de lærte og forbedrede et ekstra sprog. Deres fokus var mere at forstå koncepterne, nyde aktiviteterne og samarbejdet med klassekammeraterne.

Lærerne vil fortsætte med at anvende CLIL, fordi det er en anden måde at undervise i et fremmedsprog. Eleverne fokuserer deres opmærksomhed indhold og er ikke klar over, at de samtidig arbejder med sproget.

Detaljeret gennemsyn afPlants’: http://languages.dk/clil4u/scenarios/sc8/

Clilstore

Short url:   https://clilstore.eu/cs/2480