Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

4.2. Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ) και Ικριώματα (Σκαλωσιές)

Η μάθηση μέσα από τοCLIL είναι μια διαδικασία ταυτόχρονης οικοδόμησης της γνώσης και της γλώσσας.

Οι μαθητές σχεδόν πάντα αρχίζουν με κάποια βασική γνώση του περιεχομένου και της γλώσσας που θα μάθουν. Στη γεωγραφία, για παράδειγμα, οι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι γνωρίζουν ότι η Ανταρκτική είναι μια παγωμένη γη μακριά, όπου ζουν πιγκουίνοι - αλλά ίσως πρέπει να διδαχθούν ότι η Ανταρκτική είναι μια ήπειρος στο Νότιο Πόλο, που καλύπτεται από πάγο με πάνω από 1,6 χιλιόμετρα βάθος. Ίσως επίσης να ξέρουν πώς να πουν ότι η Ανταρκτική είναι μεγάλη, παγωμένη και μακριά - αλλά ίσως πρέπει να διδαχθούν πώς να πουν ότι είναι μεγαλύτερη από την Ευρώπη, ότι είναι η νοτιότερη ήπειρος της γης, όπου καταγράφηκε η πιο κρύα θερμοκρασία που έζησε ποτέ η γη. Σε κάθε μάθημα CLIL, διδάσκεται νέο περιεχόμενο και νέα γλώσσα που χτίζονται πάνω στα θεμέλια που έχουν ήδη οι μαθητές. Μέσα από την αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές του, με τον δάσκαλο του, και με πήγες από διάφορα πολυμέσα, κάθε μαθητής αποκτά νέες γνώσεις με το δικό του ρυθμό, και κινείται από την απλή συνειδητοποίηση, σε πραγματική κατανόηση και γνώση.

Μεταξύ των δύο καταστάσεων, της εμπλουτισμένης συνειδητοποίησης και της πλήρους ικανότητας, ο μαθητής αναπτύσσει νέες γνώσεις ή δεξιότητες, αλλά δεν μπορεί ακόμη να τις χρησιμοποιήσει ανεξάρτητα και με αυτοπεποίθηση. Αυτό το ενδιάμεσο στάδιο ανάπτυξης της μάθησης συχνά περιγράφεται σύμφωνα με την μεταφορά του Vygotsky «Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης» (ZPD).

Κατά τη διάρκεια αυτού του ενδιάμεσου σταδίου μάθησης, τον μαθητή μπορεί να βοηθήσει να προχωρήσει προς μια ολοκληρωμένη και ανεξάρτητη γνώση κάποιος με υψηλότερο επίπεδο γνώσεων ή δεξιοτήτων από ό, τι έχει ο ίδιος.

Η προσωρινή υποστήριξη που παρέχεται περιγράφεται μεταφορικά ως «σκαλωσιά», επειδή παρέχει μια πλατφόρμα από την οποία οι μαθητές μπορούν να κατασκευάσουν το επόμενο επίπεδο κατανόησης και γνώσης.

Τα ικριώματα/σκαλωσιές είναι ένα αρθρωτό σύστημα με μεταλλικούς σωλήνες που παρέχει προσωρινή στήριξη στους ανθρώπους που κατασκευάζουν κτήρια. Τους επιτρέπει να οικοδομήσουν πολύ υψηλότερα από ό, τι θα μπορούσαν να φθάσουν από το έδαφος.

Η σκαλωσιά ως μεταφορά χρησιμοποιείται για να περιγράψει πώς οι μαθητές μπορούν να βοηθηθούν για να επιτύχουν πράγματα που δεν είναι ακόμα έτοιμοι να κάνουν από μόνοι τους. Είναι μια χρήσιμη περιγραφή, διότι υπογραμμίζει ότι αυτή η βοήθεια είναι μόνο προσωρινή. Η βοήθεια αφαιρείται σταδιακά καθώς ο μαθητευόμενος αποκτά τις απαραίτητες γνώσεις και την εμπειρία να είναι ανεξάρτητος, όπως η σκαλωσιά που αφαιρείται μόλις ένα κτίριο ολοκληρωθεί..

Η σκαλωσιά περιγράφει την υποστήριξη για την μάθηση τόσο του περιεχομένου όσο και της γλώσσας. Παρέχει μια εικόνα για το πώς η νέα μάθηση χτίζεται πάνω σε αυτό που είναι ήδη γνωστό, όπως στο παράδειγμα της διδασκαλίας της γεωγραφίας (παραπάνω). Παρά το γεγονός ότι το ικρίωμα συχνά παρέχεται από ένα δάσκαλο, μπορεί επίσης να παρέχεται και από ένα πιο ικανό μαθητή ή από μια ομάδα συμμαθητών.

Όταν ο μαθητής είναι σίγουρος για το πώς να εκφραστεί σε μια περίπτωση, θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τις γλωσσικές γνώσεις του και σε άλλες περιπτώσεις, χωρίς σκαλωσιές. Η γνώση / δεξιότητα / κατανόηση που απαιτείται θα έχει εσωτερικευτεί, και θα μπορεί τώρα να χρησιμοποιηθεί χωρίς εξωτερική υποστήριξη.

Η Σκαλωσιά έχει πολλές μορφές. Για παράδειγμα, όταν παρέχεται «σκαλωσιά» στην ακουστική ικανότητα, θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τον μαθητή να αντιληφθεί μια έννοια, εστιάζοντας την προσοχή του στην χρήση ενός συγκεκριμένου χρόνου που χρησιμοποιείται. Στην ανάγνωση, ο εκπαιδευτικός ρωτά για κάτι συγκεκριμένο που μπορεί να καθοδηγήσει τον αναγνώστη σε μια σαφή κατανόηση. Η ανάπτυξη του γραπτού λόγου μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από δείγματα κείμενων, ή τη χρήση διαγραμμάτων που θα βοηθήσουν τους μαθητές να οργανώσουν τις ιδέες τους.

Σκαλωσιές , Υποστήριξη , και εσωτερίκευση

 

Χρησιμοποιώντας σκαλωσιές, σιγά σιγά, οι εκπαιδευόμενοι εσωτερικεύουν αυτό που μαθαίνουν, και οι σκαλωσιές μειώνονται. Η περιοχή με αυτά που μπορούν να κάνουν μεγαλώνει και η Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης του εκπαιδευόμενου αναπτύσσει μια νέα εστίαση.

Η σκαλωσιά είναι ένα δυναμικό στοιχείο της διδασκαλίας και της μάθησης, όχι ένα στατικό ή μόνιμο χαρακτηριστικό.

Ένα παράδειγμα για το πώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν σκαλωσιές μάθησης είναι η χρήση των διαγραμμάτων. Εργαλεία όπως πίνακες, διαγράμματα ροής και νοητικοί χάρτες επιτρέπουν την επεξεργασία δεδομένων, και αναπτύσσουν τις δεξιότητες σκέψης, όπως σύγκριση και αντιπαράθεση, αλληλουχία, αναγνώριση σχέσεων και ταξινόμηση.

 

Clilstore

Short url:   https://clilstore.eu/cs/2546