Passos per a resoldre una equació

Ordena els passos a seguir

Escull l'element correcte de la llista desplegable.
1
2
3
4
5
6
7