Relaciona els autors amb els seus poems

Exercici de relacionar

Arrossega els elements de la columna de la dreta cap a l'esquerra