Teorema de Pitàgores. Completa els forats amb la informació proporcionada en el vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=npRD-zaEHRs)

Exercici d'omplir forats

Ompli els forats, després prem el botó "Comprova" per a comprovar les teues respostes.
1. Al costat oposat a l'angle recte l'anomenem .
2. A la resta de costats els anomenem .
3. Segons el Teorema de Pitàgores, en un triangle la dels del catets és igual al de la hipotenusa.
4. En un triangle rectangle en el qual la longitud dels catets és 3 i 4 cm., la longitud de la hipotenusa serà cm.
5. En un triangle de costats 'a', 'b' i 'c', considerant que 'a' és el costat major, el quadrat de 'a' es menor que la suma dels quadrats de 'b' i 'c'.
6. En un triangle de costats 'a', 'b' i 'c', considerant que 'a' és el costat major, el quadrat de 'a' es major que la suma dels quadrats de 'b' i 'c'.