Cleachtadh Sheachtain 6

Téacs Sheachtain 6


Líon na bearnaí leis na focail Ghaeilge atá in easnamh - tabhair aird ar litriú agus na sínte fada! Má bhíonn fadbh agat tabhair spléachadh ar an téacs arís - i.e. téigh chuig fillteán na seachtaine sin agus lean an nasc chuig an aonad Clilstore arís.


Fill in the blanks with the missing Irish words - take care with spelling and length marks (fadas). If you get stuck take a look at the original text again - i.e. go to the folder for that week and follow the link to the Clilstore unit again.


 
Malachy: Bhuel, a Choilm, tá muid ag [drawing: ] ar Oíche Shamhna an tseachtain seo. Cad é an chuimhne atá agat ar Oíche Shamhna nuair a bhí tú i do leaid óg fá Ghaoth Dobhair?
Colm: Bhuel nuair a bhí mise i mo ghasúr óg, bhí Oíche Shamhna ina oíche speisialta dúinn, go háirithe dom féin [personally: ]. Bhí sé cosúil leis an Nollaig ar dhóigh. Bhí sé speisialta agus bhí draíocht ag baint leis. Is é an rud a rinne mé, [I dressed up: ] gach bliain agus chuaigh muid go Dún Lúiche go dtí Ionad Cois Locha gach oíche Shamhna ina mbeadh féasta agus [party: ] agus thiocfadh gach duine óg as an cheantar le chéile i nDún Lúiche faoi dhíon Ionad Cois Locha.
Malachy: Iontach maith, iontach maith ar fad. Agus an raibh [bonfires: ] agus a leithéid mar chuid den nósmhaireacht?
Colm: Bhí agus bheadh nós ann go rachfá isteach agus bheadh úlla istigh i mbuicéad uisce agus chuirfeá…bheadh agat…is é [the challenge: ] a bheadh agat do chloigeann a chur síos agus greim a bhaint …cineál…do chuid fiacla nó do chuid carrach a chur isteach sna húlla agus is é an dúshlán a bheadh agat [basically: ] an t-úll a aimsiú agus…nó an t-úll a fháil amach as an bhuicéad.
Malachy: Bhí an nós céanna againne sa bhaile sin a dhéanamh. Is fear óg anois thú agus tá athrú ag teacht ar an nósmhaireacht chomh maith. Cad é mar a chaitheann tú Oíche Shamhna anois san am i láthair?
Colm: Bhuel tá rudaí rud beag difriúil anois ó thaobh sin dó. Is dócha go bhfuil [influence: ] an óil ann go mór, rud nach raibh orainn agus muid inár bpáistí agus ag fás aníos. Ach níl [harm: dochar] ar bith ansin ar ndóigh, ach ní dhéanaim féin an iomarca mar is duine siosmaideach mé mar atá a fhios agat, a dhochtúir.
Malachy: Iontach maith, iontach maith, is maith sin. Bíodh oíche mhaith agat cibé ar bith.
Colm: Go raibh maith agat.
Malachy: Go raibh maith agat.