Al banc: Match

Matching exercise

Match the items on the right to the items on the left.
Bon dia, que desitja?
Hola, bon dia. Miri, voldria canviar uns euros.
Ah molt bé, i quant vol canviar?
Mm, esperi sisplau... Cinquanta... Setanta.... Noranta... Cent deu euros.
Eh, es tracta d'un deu per cent sobre el total.
Oh, i això quant és?

Això és moltíssim!
És el mínim, i li cobro perquè vostè és client.