Pictiúr Tasc Teanga

Líon na bearnaí

Líon na bearnaí, ansin brúigh "Seiceáil" le do chuid freagraí a sheiceáil. Úsáid an cnaipe "Nod" le litir ón bhfocal a fháil má tá fadhb agat an freagra a aimsiú. Is féidir leat gliogáil ar an gcnaipe "[?]" le leid a fháil. Caillfidh tú pointí má lorgaíonn tú nod nó leid.
Scríobh an leagan ceart den bhriathar i ngach cás.

ní (tuigeann)
go (tuigeann)
nach (tuigeann)
nach (tá)
go (tá)
go (rinne)
go (insíonn)
ní (insíonn)
nuair a (téann)
nuair nach (téann)