Words clicked in Clilstore unit 8455

Funkcja liniowa

Created: 2020-03-17
Total clicks on words: 27

ClicksNewWordLast time
11powiązać2021-10-13
11poniższej2021-10-13
22wykresem2021-10-13
11nazwa2021-10-13
11with2021-09-12
22postaci2020-06-21
11jest2020-06-21
33Dlaczego2020-03-26
11Który2020-03-26
22Funkcja2020-03-26
11ax2020-03-23
66x2020-03-23
22współczyników2020-03-23
11wykresy2020-03-22
11których2020-03-22
11y2020-03-18
2727·Total·2021-10-13

The ‘New’ column shows the number of clicks since the ‘New’ counter was last reset by the owner of the unit