Words clicked in Clilstore unit 8252

Màiri Robasdan (1)

Created: 2020-02-05
Total clicks on words: 103

ClicksNewWordLast time
66bhiodh2021-02-28
55fhaighnicheas2020-12-02
44sineach2021-03-21
33deaghaidh2020-12-02
33dhiù2020-12-02
33dìreach2020-12-02
33fhèin2020-12-02
22aibhnichean2021-03-21
22ainm2020-12-02
22bhliadhna2020-12-02
22Cnoc2021-02-28
22co2020-12-02
22coltach2020-12-02
22deannan2020-04-01
22doillearachd2021-04-25
22iasgach2021-02-28
22Kilmarnock2020-07-14
22làithean2020-12-02
22Math2020-12-02
22Mònadh2021-02-28
22ris2020-12-02
22saighdearain2020-03-19
22sgàthan2021-02-28
22sgoil2021-02-28
22theaghlaichean2020-12-02
11agad2020-07-14
11ann2020-03-19
11barrachd2020-05-05
11bharrachd2020-03-19
11chanas2020-05-05
11chèile2020-03-19
11choiseachd2020-03-19
11Chuala2020-12-02
11cionn2020-12-02
11cuideachd2020-03-19
112020-12-02
11dèanamh2020-03-19
11dearbha2020-03-19
11e2020-12-02
11eagalach2020-03-19
11eil2020-12-02
11faodaidh2020-12-14
11fhaide2020-12-02
11Geography2020-05-05
11ghabh2020-12-02
11Ghearasdan2020-12-01
11Ghearraidh2020-03-19
11Ìochdair2021-02-28
11leamhachadh2021-04-02
11MR2020-07-14
11Nach2020-12-02
11nuair2020-12-02
11ribh2020-12-02
11romhad2020-03-19
11ron2020-12-02
11Sgitheanach2020-03-19
11shealg2021-03-21
11shineach2020-04-01
11sin2020-12-02
11syndicate2020-12-02
11t2020-12-02
11taobh2020-12-02
11taobhan2020-12-02
11tòiseachadh2021-02-28
11tursan2020-03-19
103103·Total·2021-04-25

The ‘New’ column shows the number of clicks since the ‘New’ counter was last reset by the owner of the unit