Words clicked in Clilstore unit 4510

(since 2019-03-02)

Norman Maclean on Monday: Sinnsireachd

Created: 2016-10-11
Total clicks on words: 1335

ClicksNewWordLast time
1818sgiùrsadh2022-10-19
99sgràthail2022-07-31
88chionn2022-10-04
88rudeigin2021-03-12
88sgleogach2023-02-08
88thèid2022-10-04
77thoradh2023-02-08
66eanchainn2022-07-13
66stòrannan2022-03-10
55a2021-10-19
55Baoghlach2021-04-30
55chìobair2020-05-28
55Gàidheal2022-10-05
55well2021-11-24
44Broinn2022-07-13
44buillean2022-03-10
44deuchainn2022-09-23
44Ma2022-07-31
44meanigeadh2022-09-23
44truaghag2022-09-23
44zinc2020-01-05
33aimseach2021-04-30
33aiseirigh2022-07-13
33An2022-09-23
33Bhaoghlach2021-01-02
33bheachd2021-05-04
33bhliadhna2019-09-04
33biod2023-02-08
33bruidhinn2021-03-05
33caran2020-03-10
33cinn2021-05-15
33cleas2023-02-08
33dheidhinn2020-01-13
33Dihaoine2021-03-05
33feitheamh2020-03-10
33Fhraochain2021-04-30
33fortanach2022-10-04
33gige2022-09-23
33gnothaichean2019-10-01
33leagail2020-05-28
33na2021-05-04
33posse2020-05-28
33putan2022-07-13
33sgleog2022-03-10
33Shear2021-05-20
33snodha2023-02-08
33So2022-03-10
33taitneach2023-02-08
33tha2022-08-31
33Tiriodh2021-03-20
33tobhta2022-09-23
33Tuathach2023-02-08
22Ach2021-05-20
22Agus2021-05-20
22atharrais2022-09-23
22bharail2022-09-23
22bhàthadh2020-03-10
22Bheag2021-10-12
22bhrùthas2022-03-10
22bodraigeadh2023-02-08
22bràthair2021-02-25
22brùth2022-09-23
22chanar2020-05-28
22chlobhsa2022-03-10
22clobhsa2022-03-10
22cluaintean2021-05-20
22coinneamh2022-07-13
22corra2023-02-08
22cus2020-03-10
22cuspairean2020-11-17
22dàrna2022-07-31
22dhèanamh2021-03-05
22Diluain2021-03-12
22dìreach2021-03-05
22diugh2021-03-05
22eadar2021-08-15
22ealla2022-03-10
22fear2021-05-20
22fìrinn2022-03-10
22MacFhionghain2021-05-15
22Maclean2021-11-07
22mionaideach2022-07-13
22mo2023-02-08
22mu2020-07-27
22nam2021-05-20
22neònach2019-12-05
22obair2019-10-01
22orra2019-08-26
22seanmhuilinn2022-03-10
22shaorsa2020-03-10
22sin2021-05-15
22smaointich2021-04-30
22tarraing2022-07-13
22tionndadh2020-03-10
22Trianaid2021-04-30
22uaislean2019-10-01
11aca2021-01-17
11Academy2021-05-15
11againn2021-03-12
11agam2021-05-20
11aigesan2021-05-04
11ainm2021-03-12
11air2020-03-30
11ann2020-07-18
11aodann2020-03-10
11Arcaig2019-10-01
11astar2020-03-10
11athair2020-12-28
11beathach2022-03-10
11bha2020-03-10
11Bhaile2021-05-20
11bheul2021-04-30
11bhodraig2023-02-08
11bhur2021-04-30
11bossadh2019-10-01
11brith2023-02-08
11Caitligeach2021-05-04
11ceartuair2019-03-07
11cheangailte2020-03-10
11Cheann2021-02-25
11chinn2022-03-10
11chlì2022-03-10
11choireigin2020-03-10
11chòmhradh2020-03-25
11chorner2019-10-01
11chrathadh2019-10-01
11chuimhne2021-05-20
11chùm2020-03-10
11chur2020-05-28
112019-12-05
11cogadh2020-05-28
11coinneachadh2020-03-10
11comhfhurtail2019-12-05
11craicte2022-03-10
11creidsinn2020-11-15
11crosta2019-03-05
11cruinneachadh2019-07-03
11cuid2022-03-10
11cuimhne2020-01-24
112021-05-15
11dàn2019-10-01
112020-05-28
11dèiligeadh2020-03-10
11dhealaichte2019-07-03
11dhìobhail2021-04-30
11dhiù2020-03-10
11dhomhainn2022-07-13
11diofraichte2022-09-23
11dòigh2021-05-15
11dram2022-09-23
11drochaid2019-07-01
11dubh2020-11-15
11eile2020-11-15
11eòlach2021-04-30
11far2020-03-10
11feuchainn2020-03-10
11fhiosta2019-12-05
11fireanta2021-04-30
11fuireach2020-03-30
11ged2020-03-10
11ghille2019-05-24
11Glaschu2021-05-20
11Goill2021-05-20
11gràinne2019-07-03
11h2022-09-23
11Iain2021-05-15
11Iall2019-10-01
11ionnsaich2021-05-20
11is2021-01-18
11leas2019-07-03
11leis2021-05-15
11lugha2020-05-28
11mach2019-12-05
11Madadh2021-11-12
11mhaireann2022-07-13
11mhàthair2021-03-12
11Mhòir2022-10-04
11Mhurchaidh2020-05-28
11Miff2019-10-01
11motha2021-05-04
11muir2020-03-10
11mullach2020-09-05
11nàbaidhean2020-03-10
11nàdarraiche2022-09-23
11nàmhaid2022-07-13
11Norman2019-09-30
11oidhirp2019-07-03
11oisean2019-10-01
11rachainn2021-05-15
11rìoghachd2020-05-28
11robh2021-05-20
11Ruaidh2021-03-12
11rugadh2020-05-28
11rùn2021-05-20
11sabaid2020-03-10
11saoilsinn2019-10-01
11se2022-10-04
11searbh2019-07-03
11seo2021-05-15
11sgoil2020-09-05
11shamhla2021-05-20
11sheanmhair2020-03-30
11Sinnsireachd2021-03-12
11smaoineachas2021-05-20
11smaointinn2021-04-30
11smuaintean2019-10-01
11Srathan2020-09-05
11taobh2021-03-12
11teagamh2020-03-10
11thàinig2019-06-27
11Thalla2019-12-05
11thionndaidh2019-07-03
11Thormoid2022-03-10
11thugadh2019-09-04
11toddladh2019-10-01
11tòiseachadh2020-11-17
11treas2019-07-01
433433·Total·2023-02-08

The ‘New’ column shows the number of clicks since the ‘New’ counter was last reset by the owner of the unit