Details for unit 8018

Title:Féinmhuinín - Comhairle ón Dr Séamus Ó Beirn
Owner:CÓD
Short url:https://clilstore.eu/cs/8018
Summary:San agallamh seo labhraíonn Maggie Uí Chuaig ó RTÉ Raidió na Gaeltachta leis an Dr Séamus Ó Beirn faoi chúrsaí féinmhuiníne. Míníonn an Dr Ó Beirn conas easpa féinmhuinín i nduine a aithint agus tugann sé comhairle faoin tslí ar féidir féinmhuinín a chothú i ndaoine óga. In this interview Maggie Uí Chuaig from RTÉ Raidió na Gaeltachta speaks to Dr Séamus Ó Beirn about self-confidence. Dr Ó Beirn explains how a lack of self-confidence may be identified and he gives advice on how to promote self-confidence in young people.
Language notes:Is í canúint Chonnacht atá ag an mbeirt chainteoirí seo. Labhraíonn siad ag gnáthluas comhrá. Pléann an t-agallamh le féinmhúinín agus an tionchar a ímríonn sé ar shláinte an duine. Úsáidear réimse stór focal a bhaineann le mothúcháin agus iompar an duine seachas téarmaí teicniúla siceolaíocha. Both speakers have the Connacht dialect. They are speaking at a normal conversational pace. The interview deals with self-confidence and the role it plays in human health. A range of vocabulary relating to human feelings and behaviour is used more so than technical pyschological terms.
Language:ga
CEFR level:C1 (45)
Word count:1957
Media:audio ( 8:49)
Created:2019-11-30 21:08:35 UT
Changed:2019-11-30 21:19:41 UT
Licence: Creative Commons BY-SA
Views:304
Clicks on words:3 - List of clicked words
Likes:0

Raw unit (unwordlinked)Google translated

Report abuse
Tell us if you think this unit contains copyright or inappropriate material and should be removed