Details for unit 5250

Title:Equacions lineals
Owner:paarvi
Short url:https://clilstore.eu/cs/5250
Summary:Este mòdul TILC s'utilitza en una unitat didàctica sobre les equacions lineals. Mitjançant activitats simples i vídeos, els alumnes es familiaritzaran amb les equacions lineals i aprendran a resoldre-les.
Language notes:Els alumnes han de saber llenguatge algebraic bàsic. Després d'este mòdul, els alumnes sabran com llegir equacions i com expressar problemes de la vida real en equacions lineals.
Language:ca
CEFR level:A2 (15)
Word count:665
Media:none
Created:2017-04-20 10:57:43 UT
Changed:2017-04-21 09:24:26 UT
Licence: Creative Commons BY-SA
Views:1161
Clicks on words:14 - List of clicked words
Likes:0

Raw unit (unwordlinked)Google translated

Report abuse
Tell us if you think this unit contains copyright or inappropriate material and should be removed