Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Éire sa Chlochaois

 

Suas go dtí thart fá 11,000 bliain ó shin, bhí Éire nach mór clúdaithe le hoighear. Thart fá 9,000 RC, thosaigh an t-oighear ag leá. Ar dtús, bhí na farraigí thart timpeall na tíre iontach éadomhain agus is dócha go raibh droichead talún idir an tír seo agus an Bhreatain.


Bhí ainmhithe ar nós muca, fianna srl. ábalta siúl trasna an droichid seo. B’fhéidir gurbh é seo an dóigh a dtiocfadh daoine go hÉirinn fosta. Ní ba mhoille anonn, d’éirigh leibhéal na farraige agus ní raibh sé chomh furasta teacht go hÉirinn.


Níl aon fhianaise againn go raibh aon duine de chuid na luathchlochaoise in Éirinn riamh. Go gairid i ndiaidh na hoighearaoise, tháinig daoine go hÉirinn. De réir na seandálaithe tháinig na daoine seo thart fá 7,000 RC.


Tagann ár gcuid eolais ar na daoine seo ó Chnoc Sandail i gCo. Dhoire, áit a bhfuarthas go leor iarsmaí den ré seo.

 

Sealgairí agus Cnuasaitheoirí ab iad muintir na tréimhse seo.

Ag an am seo ní raibh aon eolas ag na daoine faoin fheirmeoireacht. Chuaigh siad thart ó áit go háit ag seilg na nainmhithe a bhí ar fáil thart timpeall orthu (muca, ba, fianna, nó fiú amháin mac tíre nó béar) agus ag bailiú torthaí, smeartha agus cnónna.


Bhí uirlisí acu a bhí déanta as clocha. Baineadh úsáid as an chloch ghéar chrua darbh ainm cloch thine. Ní raibh cipíní acu ag an am sin! Bhí orthu dhá chloch thine a chuimilt dá chéile os cionn duilleoga nó géaga go dtí gur tháinig na spréacha astu. Is cosúil go raibh caighdeán maith saoil acu mar ní raibh an daonra rómhór agus bhí tréan bia thart.


Tógadh tithe sa Mheánchlochaois tríd bhataí adhmaid a shá isteach sa talamh. Tarraingíodh le chéile iad ag an bharr cosúil le wigwam agus ceanglaíodh iad. Fíodh píosaí beaga eile adhmaid isteach tríothu agus clúdaíodh an teach le craicinn ainmhithe nó le scraith. Bhí an tine i lár an tí agus spás os a cionn chun an toit a ligint amach. 

Clilstore Spléach-ChartaíVicipéidTéacsleabhar COGG

Short url:   https://clilstore.eu/cs/9988