Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Charles Crebbin sermon, 1763

Charles Crebbin: MS 09608.5, Kirk Santan, February 12th 1763

Bunneydagh Cadjin
Luke vi 27th. Aagh ta mee gra ruish ta geaishtagh clashtyn, cur bee jee graihagh da er nyn noidjiyn eu. Luke 6. 27. Agh ta mee gra riuish ta geaishtagh clashtyn, curbee-jee graihagh da er nyn noidjyn eu.
[🗏5] Reeisht, shegin dooin jannoo da nyn noidyn ooilley ny turnyn mie shen ta’n feime oc dy ymmirch, as oddys y phoar ain roishtyn. Jean jee mie daausyn ta dooiagh orrin erriu. My ta’n noid ain accrisagh, shegin dooin beaghey choyrt daa; my te paagh, shegin dooin jogh y chur daa: myr shen nee mad smarrageyn cruinnaghey sm[?]geyn dy aile y hymsagh seose /er/ [🗏6] er y chione echey, dy veelagh e aigney chroie, as dy gheddyn y varriag{ht} jeh’n olk echeysyn liorish y vie ain, agh cha nee dy yannoo ny folchin as y chkerraghey echey ny smessey; son ga dy nee shen dy mennick yn jerrey echey, foast cha liasagh eh y ve aarn erbee jeh’n chiarail ain. [🗏5] Reeisht, shegin dooin jannoo da nyn noidyn ooilley ny turnyn mie shen ta’n feme oc dy ymmyrch, as oddys y phooar ain roshtyn. Jean-jee mie dauesyn ta dwoaiagh erriu. My ta’n noid ain accryssagh, shegin dooin beaghey y choyrt da; my t’eh paagh, shegin dooin jough y chur da: myr shen nee-mayd cruinnaghey smarageyn dy aile y hymsagh seose [🗏6] er e chione dy veelagh e aigney creoi, as dy gheddyn y varriaght jeh’n olk echeysyn liorish y vie ain, agh cha nee dy yannoo ny foiljyn as y kerraghey echey ny smessey; son ga dy nee shen dy mennick yn jerrey echey, foast cha lhisagh eh y ve ayrn erbee jeh’n chiarail ain.
As, fiackyin nagh woar sheagh ooilley ny oddys mad y yannoo son mie nyn noidyn, shegin dooin ny ta ayns nyn boar y yannoo ayns coort niau ass y leh oc, guiee er Jee, dy jinnagh eh chyndaa [🗏7] ny cree’ghyn oc huggey hene as hooin, as ad y vannaghey lesh pardoon jeh ooilley nyn beccaghyn, harrish ooilley ny yn aggair t’ad er nyannoo dooin hene, as lesh dy chooilley nhee ta ymmirchagh son nyn voays nish, ny nyn maanrys ny lurg shoh. ‘Gou jee padjer er nyn son ocsyn ta cur drogh ghellal diu seaghyn erriu’. As she shoh yn prowal sfondee jeh nyn graih as nyn giastyllys daaue. Foddee goan meeley ve kiarit myr ribbey dy ghoaill ad ayn, as foddee dooiysid ve jeaghit daaue dy hirveish yn /voairn/ [🗏8] voairn fardaillagh as mooar-chreeagh ain; quooid oddys cur orrin boggey ’ghoaill dy vel nyn noid liastyn wh{e}ish doin, naght myr ta fys oc dy v{el} eh ny smoo dy woaishley, ayns shill{ey} eh yn teihll dy hroggal seose noid t{a} er duittym, na dy stampey eh fo nyn giassyn: – Agh shegin da ve ynrickan biallys da saaraghyn Y{ee} as graih firrinagh da nyn noidyn oddys cur orrin ad y ghoaill stiagh ayns nyn jshammyr, as ayns nyn gree; dy ghoaill padjer er eh hon, as dy chur er goaill aarn jeh mess [🗏9] ny padjeryn ain; as y nun skansh ve ain son y gchosney echeysyn as t’ain son nyn gchosney hene, ec y nyn cheart chymney ad seose gys nyn Ayr flaunyssagh. As fakin nagh vooar sheeagh ooilley ny oddys-mayd y yannoo son mie nyn noidyn, shegin dooin ny ta ayns nyn booar y yannoo ayns cooyrt niau ass y lieh oc, guee er Jee, dy jinnagh eh chyndaa [🗏7] ny creeaghyn oc huggey hene as hooin, as ad y vannaghey lesh pardoon jeh ooilley nyn beccaghyn, harrish ooilley’n aggair t’ad er n’yannoo dooin hene, as lesh dy chooilley nhee ta ymmyrchagh son nyn voays nish, ny nyn maynrys ny lurg shoh. ‘Gow-jee padjer er nyn son ocsyn ta cur drogh-ghellal diu seaghyn erriu.’ As she shoh yn prowal s’fondee jeh nyn ghraih as nyn ghiastyllys daue. Foddee goan meeley ve kiarit myr ribbey dy ghoaill ad ayn, as foddee dooieid ve jeeaghit daue dy hirveish yn [🗏8] voyrn fardalagh as mooar-chreeagh ain; cooid oddys cur orrin boggey y ghoaill dy vel nyn noid lhiastyn wheesh dooin, ’naght myr ta fys oc dy vel eh ny smoo dy ooashley ayns shilley yn theihll dy hroggal seose noid ta er duittym, na dy stampey eh fo nyn gassyn: agh shegin da ve ynrican biallys da saraghyn Yee as graih firrinagh da nyn noidyn oddys cur orrin ad y ghoaill stiagh ayns nyn shamyr, as ayns nyn gree; dy ghoaill padjer er e hon, as dy chur er goaill ayrn jeh mess [🗏9] ny padjeryn ain; as yn un scansh ve ain son y chosney echeysyn as t’ain son nyn gosney hene, ec yn un cheayrt chymney ad seose gys nyn Ayr flaunyssagh.
Liorish ny ta mee nish as ny ta mee hannah y ghra, ta mee treishteil dy vel shiu toiggal yn saarey mooar shoh jeh nyn Saaualtagh, ‘Cur Bee jee graihagh da er nyn noidyn’: te er maarn dy jean-ym shiu y choyrlaghey dy chooilleeney eh: as neem toshiaght y ghoaill lesh resoon, oddys ve breeoil dy chur /y/ [🗏10] y chied liaggey da ny aignaghyn meeviallagh ain, as dy yannoo raaid son coyrlyn sodjey, as smeeley; as shen vees ymmirch mooar yn churrym shoh. Liorish ny ta mee nish as ny ta mee hannah er ghra, ta mee treishteil dy vel shiu toiggal yn sarey mooar shoh jeh nyn Saualtagh, ‘CurBee-jee graihagh da er nyn noidyn’: te er-mayrn dy jeanym shiu y choyrlaghey dy chooilleeney eh: as nee’m toshiaght y ghoaill lesh resoon, oddys ve breeoil dy chur [🗏10] y chied lhieggey da ny aignaghyn mee-viallagh ain, as dy yannoo raad son coyrleyn sodjey as s’meeley; as shen vees ymmyrch mooar yn churrym shoh.
Cha jeaney mie dooin jeaghyn er shoh myr cooish oddys mad y yannoo ny liggey shaghey myr sal ec nyn aigney hene, ny foast myr coyrle vie, ta dy mooar few molley, agh nagh vel mioee as magh ymmirchagh gys saaualtys. Te ooilley cooidjagh cha ymmirchagh as ta currym [🗏11] erbee elley jeh nyn gredjeu; as eshyn ta kairit nagh der eh biallys da’n saarey shoh, veagh eh chamma da smooinaghtyn dy hreiggeil y vreearrey bashtey as y ghreem y chyndaa gys Creesteeagh. Cha vod peccagh erbee v scapail dy ve feashlit veih’n saarey shoh, mannagh vel eh cha yindyssagh maanrey as dy ve fegooish noidyn; ny cha mou, shegin da fer persoon erbee smooinaght dy hearey eh hene veih’n saarey shoh, liorish culleeney currym ennagh elley jeh’n /credjeu/ [12] credjeu Creestee. Cha jean eh mie dooin jeeaghyn er shoh myr cooish oddys-mayd y yannoo ny lhiggey shaghey myr ec nyn aigney hene, ny foast myr coyrle vie, ta dy mooar feeu moylley, agh nagh vel mooie as magh ymmyrchagh gys saualtys. Te ooilley cooidjagh cha ymmyrchagh as ta currym [🗏11] erbee elley jeh nyn gredjue; as eshyn ta kiarit nagh der eh biallys da’n sarey shoh, veagh eh chammah da smooinaghtyn dy hreigeil e vreearrey bashtey as e ghreeym y hyndaa gys Creesteeaght. Cha vod peccagh erbee scapail dy ve feayshlit veih’n sarey shoh, mannagh vel eh cha yindyssagh maynrey as dy ve fegooish noidyn; ny chamoo shegin da fer persoon erbee smooinaght dy heyrey eh hene veih’n sarey shoh, liorish cooilleeney currym ennagh elley jeh’n [12] c[h]redjue Creestee.

Coorse Lhaih 2021–22     Christopher Lewin / Culture Vannin

Clilstore Coorse lhaih

Short url:   https://clilstore.eu/cs/9789