Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Baase Illiam Dhone

The text largely follows Broderick’s (1981) edition with some orthographic and minor textual emendations.

 1. Quoi yinnagh e hreishteil ayns ooashley ny pooar, = verragh
Ayns aegid ny aalid ny ayns kynney mooar?
Son troo, farg as eulys ver mow dooinney erbee;
As ta dty vaase, Illiam Dhone, brishey nyn gree!

 2. V’ou dty Resowr Vannin, ard-ghooinney ny cheerey,
V’ou goit son dooinney seyr as dooinney creeney,
As jeh dty ghellal vie cha row shin rieau skee;
Agh ta dty vaase Illiam Mooar brishey nyn gree.

 3. V’ou laue yesh yn eearley, as sooill yesh y theay;
Shen hug er dty noidyn gatt wheesh dt’oi ayns feoh.
She troo, farg as eulys ver mow dooinney erbee;
As ta dty vaase Illiam Mooar brishey nyn gree!

 4. B’aalin dty state-thallooin ec Runnysvie
B’eunysagh dty gharaghyn, b’ooasle dty hie.
She troo, farg as goanlys ver mow dooinney erbee;
Agh ta dty vaase, Illiam Dhone, brishey nyn gree!

 5. Vaddyr gra dy daink screeunyn dy choyrt oo dy baase,
Lesh feanishyn foalsey va follym dyn grayse;
Yn ving v’er ny hagglagh dy begin dt’aagail mooie;
As ta dty vaase, Illiam Mooar, brishey nyn gree!

 6. As nagh dooar Clein Cholcad keoi nyn aigney hene,
Tra hooar ad ’syn ooir flooyr Chlein Christeen?
She troo, farg as goanlys ver mow dooinney erbee;
Agh ta dty vaase, Illiam Dhone, brishey nyn gree!

 7. She oo va dty vaarderagh as dty ghooinney folley,
Hug oo saynt da Runnysvie, myr roie da Logh Molley;
Er garey-feeyney Naboth va’n chenjagh cloie; extortioner, oppressor, < chionn; or jantagh, kinjagh?
As ta dty vaase Illiam Mooar brishey nyn gree!

 8. Nagh burrys-enn dooinyn nagh hoill eshyn baase?
Son fer dy dug laue ayns fuill cha ren rieau grayse;
Agh fioghey as creenagh myr y vaskad vuigh; corn-marigold
As ta dty vaase Illiam Dhone brishey nyn gree.

 9. Gow uss dys Mannister ny Caillaghyn Doo;
As eïe son Clein Cholcad derrey vrishys dty ghoo;
Ta’n ennym shen caillit veueish, Vanninee chooie; or ghooie?
As ta dty vaase Illiam Mooar brishey nyn gree.

10. Son bleeantyn ny vartyr va Robin ny lhie, martyr = cripple
She boirey ny cruinney v’eh choud’s v’eh dy mie;
E chaarjyn as e naboonyn jehsyn va skee;
As ta dty vaase Illiam Dhone brishey nyn gree.

11. Ghow Dickey lhuingys as dt’uill er e laue,
Agh she fer ny cairagh kiart hug meeiteil daue;
Yn tonn cha dymmyrk ee yn laad, sink eh aynjee;
As ta dty vaase Illiam Dhone brishey nyn gree.

12. As nish raad ta rass ny cass jeusyn er-mayrn,
T’ad myr y dress gonnagh, ny myr yn onnane; briar;   thistle
Er cleiy fo nyn naboonyn v’adsyn sheer cloie;
Agh ta dty vaase Illiam Dhone brishey nyn gree.

13. Dy shooylagh oo Mannin, cha geayll oo fer gaccan,
Ny keayney yn ennym va keayrt ayns Beemackan;
Agh keeadyn dy voghtyn still goltagh as guee
Dy vel dty vaase Illiam Mooar brishey nyn gree.

14. Gow dys ny Cregganyn, ny dys Balley-Logh,
Cha now fer jeh’n ennym shen jir rhyt cheet stiagh:
Ec joarreeyn ta nyn dhieyn, nyn dhalloo, as nhee;
As ta dty vaase, Illiam Dhone, brishey nyn gree!

15. Scarleod vooar verchagh ta heese ec y traie,
Ta ny Steggyn Ronney ec mooinjer ny Faaie,
Yn eirey boght tayrnit sheese dys greme dy vee;
As ta dty vaase, Illiam Mooar, brishey nyn gree.

16. Ny dunveryn folley ren Cesar y stroie,
V’ad shelgit lesh noidyn dewil, seihltagh as shee,
Son cha row fer jeusyn hooar rieau yn baase cooie;
Agh ta dty vaase Illiam Dhone brishey nyn gree.

17. Myrgeddin ny dunveryn hug Illiam mow,
Nyn dhieyn as nyn dhalloo as nyn ennym ren loau;
Son lheïe ad ersooyl, myr lheeah-rio ny hoie;
As ta dty vaase, Illiam Dhone, brishey nyn gree.

18. Neem’s mee hene y gherjagh lesh mooadys treishteil,
Dy vaikin’s banglane my ghraih ny hoie ’sy whaiyl,
Coyrt sneih er e noidyn lesh order y ree;
Ga ta dty vaase, Illiam Dhone, brishey nyn gree.

Coorse Lhaih 2021–22     Christopher Lewin / Culture Vannin

Clilstore Coorse lhaih

Short url:   https://clilstore.eu/cs/9786