Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

John Woods sermon, 1696

Bunneydagh Cadjin
[🗏15] Ta mee cheet nish dy hoilshaghey diff, cre yn aght, ta yn text shenoni bennelt roonyn. [🗏15] Ta mee cheet nish dy hoilshaghey diu, cre yn aght ta’n text shen-onnee bennalt rooinyn.
Dy firrinagh (ta Ree David d’ra) va Jih grayiagh er Israel; as marshen te er ve gha grayiagh, as doowee dwynin. She Eshin ren shynin ý chroo, as ý ghianaghey riist: erson she Eshin ren shin, as ghanee shin hæyn. Dy firrinagh (ta Ree David dy raa) va Jee graihagh er Israel; as myr shen t’eh er ve cha graihagh as dooie dooinyn. She eshyn ren shinyn y chroo, as y chionnaghey reesht: erson she eshyn ren shin, as cha nee shin hene.
Ta shin cummit jeant lurg y jallow chumma aggesyn, as ta shin bashtit dy yannow shin Chriistýnin firrinagh, dy vod meid curr [🗏16] ammys dasyn, ayns kayrys, as kraweeaght ullu laghyn nan Syyl. As te erna seeaghy as higgraghy shin ayns crediu, shee, as cordael. Ta shin cummit jeant lurg y jalloo chummey echeysyn, as ta shin bashtit dy yannoo shin Creesteenyn firrinagh, dy vod-mayd cur [🗏16] ammys dasyn ayns cairys as craueeaght ooilley laghyn nyn seihll. As t’eh er ny[n] soiaghey as hickyraghey shin ayns credjue, shee, as cordail.
Va shin lifreit mish kied blien ed y henna, vei Ree ny Spaynya, tra hugg é fleett woar dy Longan, dy churr yn Crediu aynin mow: Hugg ayd shen lew, chainyn as Kippan dy yarn, dyn gerraghy shin. Agh, ren Jih ý skelya ayd dy liayn; as gha daink rew jiis dy valley quidjaght. Va shin livreit mysh keead bleïn er-dy-henney veih Ree ny Spainey, tra hug eh fleet vooar dy lhongyn dy chur yn credjue aynin mow: hug ad shen lhieu chainyn as kippyn dy yiarn dyn gerraghey shin. Agh ren Jee y skeayley ad dy lhean; as cha daink rieau jees dy-valley cooidjaght.
[🗏17] Nay, gha lissiagh shin jarood dy vel yn Aglish as yn credue ayn lifreit kinjagh. Lissiagh sho hæyn curr orwin dy ve ammysagh as dy churr bwiis dys nan Chairn myghinagh. Agh, er lew mwee je sho; s’koan ta peccagh ny masty shin (abber dy vel é ny cheyrtyn gleck rish seaghyn) agh sh’ægin da goyl rish, dy vel oaryn ny gâ agge dy volley yn Jih graysoil, ’son ý chomry as arran gygh lâ; as foddy ayrn vei dyn gyrjagh yn tyyl shenoni; as higgal dy [🗏18] row shin lifreit, as ren shin scapail dangear enniagh, nana drogh-haghort, nagh row ullu yn tushta ayn, ny warning ý tyyl able dy rially shin wei. [🗏17] Nay, cha lhisagh shin jarrood dy vel yn Agglish as yn credjue ain livreit kinjagh. Lhisagh shoh hene cur orrin dy ve ammyssagh as dy chur booise dys nyn Jiarn myghinagh. Agh, er lheu-mooie jeh shoh, s’coan ta peccagh ny mastey shin (abbyr dy vel eh ny cheayrtyn gleck rish seaghyn) agh shegin da goaill rish dy vel oyryn ny ghaa echey dy voylley yn Jee graysoil, son e choamrey as arran gagh laa; as foddee ayrn vie dy’n gherjagh yn theihll shen-onnee; as hoiggal dy [🗏18] row shin livreit, as ren shin scapail danjeyr ennagh, nonney drogh-haghyrt, nagh row ooilley’n tushtey ain ny warning y theihll abyl dy reaylley shin veih.
She Jih ny graas ta jannow sho, as Eshin ny lomarkyn fod læid ý choyrt magyrt. O dy jennagh denya, erryfâ shen, molley gys ý Chairn, ’son ý kyndylys, as soilshaghe ny yentysyn moara, te dy yannow ’son Clawn denya! Agh gha vel shynin erna yannow marshen, ga [ta] dy row shin kainlt rish; agh ta [🗏19] shin erna yannow pecca, ny smoo, as ny smoo. She Jee ny grayse ta jannoo shoh, as eshyn ny lomarcan fod lheid y choyrt mygeayrt. Oh dy jinnagh deiney, er-y-fa shen, moylley gys y Chiarn, son e chenjallys, as soilshaghey ny yindyssyn mooarey t’eh dy yannoo son cloan deiney! Agh cha vel shinyn er n’yannoo myr shen, ga [ta] dy row shin kianlt rish; agh ta [🗏19] shin er n’yannoo peccah ny smoo as ny smoo.
Gha row shin gha keraylagh shen, as dy yannow kayrys: gha row shin crawee er grayi yn gloyr shen, ta gialit dys ý Munjer crawee; agh liorish geyrt er nan saintyn ayn hæyn, ta meid er reey gowr ý ghing dys newchayrys. Cha row shin cha kiaralagh shen as dy yannoo cairys: cha row shin crauee er graih yn ghloyr shen, ta giallit dys y mooinjer crauee; agh liorish geiyrt er nyn saintyn ain hene, ta-mayd er roie gour y ching dys neu-chairys.
She yentyss é, dy n’ægin dy pheccagh ve braegit dys ý chosney, as ý vondeish agge hæyn. She yentyss é, ’son ullu ny bannaghtyn ta gialit dys sley unrick; as ullu yn trimshe, as kerragh, ta kowyr yn [🗏20] drogh sley; gha vel bondeish, na bannaght erbi ayns ý Tyyl shenoni; nana gloyr ayns ý tyyl ragh heet, able dy hunda shin She yindys eh dy negin dy pheccagh ve breagit dys y chosney as y vondeish echey hene. She yindys eh son ooilley ny bannaghtyn ta giallit dys sleih ynrick, as ooilley’n trimshey as kerragh ta cour yn [🗏20] drogh sleih; cha vel bondeish, ny bannaght erbee ayns y theihll shen-onnee, nonney gloyr ayns y theihll ry-heet, abyl dy hyndaa shin.
Ta yn gea, as yn arkey, as ny beyn feiy curr beyilys dys Jih, as goyl aggul roish ý ghorâ| aggesyn; She dwyne na-lomarkyn, ta stappal y ghleishyn, as ta cur dwi dys coryl vei. Agh, ne sho yn quilleena, ta shiu curr dys ý Chairn, O sley ammijagh, as gun tushta? [🗏21] Gun tushta dy jarrow nagh goagh koyrl erbi, na warning erbi vei Goo Yih, agh seeaghey beggan je, dys yn kall-anmy ack hæyn. Ta’n gheay as yn aarkey as ny beiyn feïe cur biallys dys Jee, as goaill aggle roish y choraa echeysyn; she dooinney ny lomarcan ta sthappal e chleayshyn, as ta cur dwoaie dys coyrle vie. Agh, nee shoh yn cooilleeney ta shiu cur dys y Chiarn, O sleih ommijagh as gyn tushtey? [🗏21] Gyn tushtey dy jarroo nagh goghe coyrle erbee, ny warning erbee veih Goo Yee, agh soiaghey beggan jeh, dys yn coayl-anmey oc hene.

Coorse Lhaih 2021–22     Christopher Lewin / Culture Vannin

Clilstore Coorse lhaih

Short url:   https://clilstore.eu/cs/9785