Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Phillips - Psalm 23

Bunneydagh Cadjin
[335r]
Dominus regit me. psal. 23.
[335r]
Psalm 23
1. She yn chiarn my voghily keragh:
shenyffá gha vod ffeim ve aym er red erbi.
1. She yn Chiarn my vochilley keyrragh:
shen-y-fa cha vod feme ve aym er red erbee.
2. ni é mi véaghey ayns pastyr glass:
as liédji é mi magh rish liětty ny hwisskaghyn dy gyrjaghey.
2. Nee eh mee ’veaghey ayns pastyr glass:
as leeidee eh mee magh rish lhiattee ny hushkaghyn dy gherjaghey.
3. Chyndai é m’ anym:
as ver e magh mi ayns kassanyn ny káyrys, erson gráyi y ænym.
3. Chyndaa-ee eh m’annym:
as ver eh magh mee ayns cassanyn ny cairys, er son graih e ennym.
4. gy jarw, ga ta mi gimíaght tryid kóyn dy ská yn váys, gha góym agil d’ olk erbi:
erson ta vs mârym, ta dthy ’latt as dthy loyrg dy my gyrjaghy.
4. Gy jarroo, ga ta mee gimmeeaght trooid coan dy scaa yn vaase, cha goym aggle d’olk erbee:
er son t’ou uss marym, ta dty lhat as dty lorg dy my gherjaghey.
5. ni vs arlw boŷrd rẃỳms nan yoisyn ta dy my húa:
tóẁs ern’ ally my ghian rish ẃil, as bi my ghapan láyn.
5. Nee uss aarloo boayrd rhym’s nyn oisyn ta dy my heiy: t’ou uss er n’olley my chione rish ooil, as bee my chappan lane.
6. agh [ni] êìri dthy ghẃghys graigwill as dthy vyghin mish wlly lághyn my hýyl:
as niym vághey ayns těi yn chiarn erson gybragh.
6. Agh eiyree dty ghooghys graihoil as dty vyghin mish ooilley laghyn my heihll:
as nee’m vaghey ayns thie yn Chiarn er son gy bragh

Coorse Lhaih 2021–22     Christopher Lewin / Culture Vannin

Clilstore Coorse lhaih

Short url:   https://clilstore.eu/cs/9783