Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Affald

Hvad er affald? Kan alle ting blive til affald eller kan det også være noget andet? Hvad tænker du?

Affald er de ting du smider ud og som ikke kan bruges igen. De ting der kan bruges igen kaldes genbrug - også selvom det ikke er dig, der genbruger dem.

 

Opgave 1

Kan du finde på 5 ting, der er affald og 5 ting, der kan være genbrug? Skriv dem i dit hæfte (eller åben opgave 1 nederst på siden og tag en kopi af dokumentet)

 

Opgave 2

 

Sortering

Hver dansker smider ca. 700 kilo affald ud om året. Det er rigtig meget. Affald kan være mad, papir, flasker, møbler, computere og meget andet.

Du kan genbruge rigtig meget affald. Men først er det nødvendigt at sortere affaldet. Det betyder, at du skal sørge for at det bliver delt op i glas, plast, metal, farligt affald osv.

Glas og metal

Glas kan fx komme fra sodavandsflasker og marmeladeglas. Hvis dine glas ikke er i stykker, bliver de renset og fyldt op igen. De glas, der er gået i stykker, bliver smeltet om og lavet til nye glas.

Metal kommer fx fra ananasdåser eller dåser med tun. Metal bliver også brugt igen, men for at det kan lade sig gøre, så skal metallet smeltes om.

Dit madaffald

Du kan smide dit madaffald ud forskellige steder. Derhjemme har du en eller flere skraldespande. Hvis du bor i lejlighed, har I måske en skakt til affald ude på trappen. I skakten glider affaldet gennem et rør ned i en stor container.

Der er også skraldespande på veje og stier. Det er der, så du ikke smider dit affald på jorden.

Affaldets vej

Dit affald har en lang vej foran sig, fra det øjeblik hvor du har sorteret det og smidt det ud. Affaldet fra din skraldespand bliver hentet af en skraldemand. Skraldemanden kører i en skraldevogn. Skraldevognen kan presse affaldet hårdt sammen. Så fylder det ikke så meget. 

Skraldemanden kører affaldet hen til et sted, hvor det kan blive brændt eller genbrugt. Noget affald kan ikke blive brændt eller genbrugt. Det bliver sendt til deponi. Deponi er en slags losseplads, hvor man lader affaldet ligge.

Opgave 3

Pant

Nogle flasker har pant. Det betyder, at du får penge for dem, hvis du afleverer dem. På den måde bliver der sørget for, at folk ikke bare smider flaskerne ud. Både på flasker af plastik og af glas er der pant. Dåser til sodavand og øl har også pant. Du kan aflevere flasker i de fleste supermarkeder.

 

Opgave 4

Særligt affald

Måske har I en særlig skraldespand til papir, metal eller flasker hjemme hos jer? Der er nemlig også affald, som ikke skal i en almindelig skraldespand. Du kan aflevere det særlige affald forskellige steder. Ved supermarkeder er der tit containere til glas, papir og batterier. Gammel medicin kan du aflevere på et apotek. Og stort affald kan du aflevere på en genbrugsstation. Det kan fx være møbler og haveaffald.

Farligt affald

Farligt affald er farligt for miljøet og dig. Det kan være batterier, maling og kemikalier. Det er ekstra vigtigt, at farligt affald kommer på genbrugsstationen. Ellers bliver det blandet med alt det andet skrald. Så bliver det andet skrald også farligt.

Opgave 5

Åben opgave 5 nederst på siden og tag en kopi af dokumentet, så du kan skrive dine svar i det. Eller skriv dine svar i dit hæfte.

Clilstore Opgave 1 AffaldOpgave 5 Affald

Short url:   https://clilstore.eu/cs/8787