Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Guth na Gaeltachta

Tá an mhír seo á húsáid le caoinchead Nuacht24

Tá am cinniúnach ann anois don Ghaeilge agus don Ghaeltacht. Tá cuid mhór ciorruithe á mholadh ag an rialtas agus ag grúpaí eile agus tá na ciorruithe sin ag dhul a chur isteach go mór ar an Ghaeltacht agus ar an Ghaeilge, agus bunaíodh Guth na Gaeltachta mar nach raibh eagraíocht ar bith eile ann sa Ghaeltacht le glór láidir aontaithe a thabhairt don Ghaeltacht agus leis na heagraíochtaí uilig pobalbhunaithe atá ag obair sa Ghaeltacht agus lasmuigh den Ghaeltacht don Ghaeilge a thabhairt le chéile agus feachtas éifeachtach a reáchtáil ar son na Gaeilge agus na Gaeltachta.

Anuraidh bhí Bord, An Bord Snip Nua ann agus rinne siadsan moltaí iontach tromchúiseach, mar shampla, go gcuirfí deireadh le Roinn na Gaeltachta, le cúraimí fiontraíochta Údarás na Gaeltachta, le COGG, le scéim na mná tí, agus mar sin de, agus dúirt muidinne, ‘s é an seasamh a ghlac muidinne go raibh muid sásta glacadh le ciorruithe ach nach raibh muid sásta glacadh go ndéanfaí ar shiúl leis na scéimeanna agus na heagraíochtaí sin go huile is go hiomlán agus d’éirigh linn mar sa cháinaisnéis anuraidh ní dhearna an Rialtas ar shiúl le haon cheann de na scéimeanna agus ní dhearna siad ar shiúl leis an Roinn nó leis an Údarás.

Is dócha anois agus muid ag breathnú amach romhainn an cheist mhór atá ann nó cé na ciorruithe a bheas déanta sa tír agus sin an fáth go bhfuil gá go mbeadh feachtas láidir Gaeilge agus Gaeltachta ann le cur i gcuimhne do na polaiteoirí agus don Rialtas go bhfuil an Ghaeilge agus an Ghaeltacht ann agus go bhfuil muid lárnach agus má smaoiníonn tú, tá straitéis fiche bliain ann faoi láthair don Ghaeilge agus má chuirtear na moltaí atá sa straitéis sin i bhfeidhm, bhal éireoidh leis an Ghaeilge agus an Ghaeltacht a theacht slán ach tá sé iontach deacair faoi láthair mar go bhfuil na ciorruithe..so, tá, ar taobh amháin tá rudaí iontach dearfach ag tarlú ó thaobh a’ straitéis de ach ar an taobh eile tá rudaí diúltach ach tá muidinne anseo agus leanfaidh muid ar aghaidh ag tabhairt glóir don Ghaeltacht.

Clilstore Láithreán Ghuth na Gaeltachta

Short url:   https://clilstore.eu/cs/878