Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

EL PROFETA - I Cà

EL PROFETA del Khalil Gibran

traduzion del Marc Tamburell

L’Ariv de la Nav 
L’Amor 
El Matrimoni 
I Fiœi 
El Dar 
Maiar e Bever 
El Lavorar 
La Legria e la Pena
I Cà 
I Pagn 
Crompar e Vender
Crimen e Castig 
La Lej 
La Libertaa 
La Rexon e la Passion 
El Dolor 
La Conossanza de Nun Medesim 
L’Insegnament 
L’Amicizia 
El Parlar 
El Temp 
El Ben e el Mal 
L’Orazion 
El Piaxir 
La Belleza 
La Relijon 
La Mort 
La Partenza

 

I Cà

PŒ UN MAGUT al s’è fait inanz e l’ha diit, “Parla-n dei Cà.”

E lu l’ha respondud e l’ha diit:

Costruii int la vostra imajinazion una topia in su la terra

selvadega prima de costruir una cà denter i mur de la citaa.

Perqè comè qe violter a vegnii a cà a la bassora, insì al fa anca

el vagabond qe g’havii denter, distant e solitari.

La vostra cà l’è un’estension del voster corp.

La cress a’l sol e la dorma int el silenzi de la nœit; e l’è miga

senza insogn. La vostra cà fa-la miga d’insogn ? E insognand, va-la no via da la citaa e invers ai brœi e ai cime dei colline ?

Volissi podir catar su i vostre cà con la mè man, e tant ‘mè un camper spantegar-i int el bosc e int i prads.

Se i vallade i fudessan i vostre strade, e i senter verds i fudessan i vostre streintœle, a podarissov cercar-v vun con l’olter intra i vigne, e

vegnir indree cont el perfum de la terra int i voster vestids. Ma l’è gnanc’mò temp per quei robe lì.

Int i so pagure i voster vegg i v’hann reunids trop aprœv vun con l’olter. E quella pagura lì la g’ha da durar anc’mò un poo. Anc’mò per

un poo, i mur de la vostra citaa i separan i voster cœr dai voster camp.

E dixee-m un poo, jent de Orphalese, cos’è qe g’havii denter in ‘ste cà ? E a cos’è qe ge faxii guardia cont i porte ciavade su ?

G’hii-v la pax, l’impuls quiet qe ‘l rivela la vostra forza ?

G’hii-v dei regords, i arc sberluxents qe i quatan i cime de la ment ?

G’hii-v la belleza, qe la mena el cœr dai robe faite de legn e preia invers a la montagna sacra ?

Dixee-m, g’hii-v quei robe qì int i vostre cà ?

O g’hii nomà la comoditaa, e l’invis per la comoditaa, quella roba furtiva qe la vegn in cà da invidad, e pœ la deventa un rejor, e pœ el

padron ?

Si, e la deventa un domador, e cont un rampin e un scuriaç al tira fœ dei buratin dai voster desideri plœ grands.

Ancassiben qe i so man i enn de seda, el so cœr l’è de ferr.

Al ve nina per far-v dormir insì pœ al pœl meter-s da banda a’l voster leit e sbufonar la dignitaa de la carn. Al tœv in jir i voster sens qe i

enn franc, e ‘l ia met int el bombax tant ‘mè se i fudessan dei vas frajil. In veritaa, l’invis per la comoditaa al maza la passion de l’anema,

e pœ al và a’l so funeral in grignarœla.Ma violter, fiœi del spazi, violter inquiets int el possar, violter a ve lassarii né ingabolar né domar.

La vostra cà la sarà miga un’ancora, ma un arbor maister.

La sarà miga un vel sberluxent qe ‘l quarcia una ferida, ma una palpera qe la protej l’œgg.

A g’havarii no da cobiar su i vostre ale per passar dai porte, gnanca de sbassar el coo per picar-l miga contra el plafon, e gnanca

g’havarii tema de respirar vegniss qe i mur i se crepan e i borlan jo.

A viverii miga int i tombe faite dai morts per i viv.

E ancassiben qe la sarà magnifega e splendenta, la vostra cà la serrarà miga su i voster segrets né la çostrarà i voster desideri.

Perqè quell qe l’è inlimitad in violter al sta int el palaz del ciel, e el so uss l’è int la nebia de la matina, e i so fenestre i enn i canzon e i

silenzi de la nœit.

 

 

 

 

Traduzion Copyright © Marc Tamburell 2015

ISBN 9788896751176

Menaresta Cultura, Identitaa e Territori Via Sirtori 1
Monça / Monza (MB)

menarestaeditore.it/

Ringraziaments
Grazia de cœr a’l Lissander Brasca e a la Simona Scuri per haver vutad int i fas final de la produzion.

Khalil Gibran
El Khalil Gibran (6 de Jenar, 1883 – 10 d’Avril, 1931) l’è stait un pitor, poeta, filosof e scritor libanes qe l’ha passad asquas tuta la so vita int i Staits Unids d’Amerega. El Profeta, publegad per la prima vœlta int el 1923, l’è el so lavor plussee conossud, e l’è stait voltad in plussee de quaranta lengue. Per via de la popolaritaa de El Profeta, el Gibran l’è vun dei poeta plussee lejuds a’l mond dop dal Shakespeare e el Lao-Tzu.

 

Clilstore

Short url:   https://clilstore.eu/cs/8743