Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

EL PROFETA - Maiar e Bever

EL PROFETA del Khalil Gibran

traduzion del Marc Tamburell

L’Ariv de la Nav 
L’Amor 
El Matrimoni 
I Fiœi 
El Dar 
Maiar e Bever 
El Lavorar 
La Legria e la Pena
I Cà 
I Pagn 
Crompar e Vender
Crimen e Castig 
La Lej 
La Libertaa 
La Rexon e la Passion 
El Dolor 
La Conossanza de Nun Medesim 
L’Insegnament 
L’Amicizia 
El Parlar 
El Temp 
El Ben e el Mal 
L’Orazion 
El Piaxir 
La Belleza 
La Relijon 
La Mort 
La Partenza

 

Maiar e Bever

PŒ UN VEGG ALBERGADOR l’ha diit, “Parla-n del Maiar e del Bever.”

E lu l’ha diit:

Qe podessov viver del perfum de la terra, e tant ‘mè una pianta vesser sostegnuds da la lux.

Ma vist qe g’havii da mazar per maiar, e da robar ai novell el lait de so mader per cavar-v la sed, fee in manera qe ‘l sia un at

d’adorazion, e qe ‘l voster tavol al sia un altar indovè qe el pur e l’inocent de la foresta e de la pianura l’è sacrifegad per tut quell qe l’è

anc’mò plussee pur e inocent int i omen.

Quand a mazii una bestia dixee-g int el voster cœr,“Da l’istessa forza qe te maza, anca mi son mazad; e anca mi

saroo divorad.

Perqè la lej qe la t’ha consegnad int i mè man la me consegnerà in man anc’mò plussee potent.

El to sang e el mè sang i enn nagot d’olter qe sug qe ‘l nutriss l’arbor del paradis.”

E quand qe sgagnii un pom cont i dents, dixee-g int el voster cœr, “La to somenza la scamparà int el mè corp,

E i buts del to deman i fiorirann int el mè cœr,

E el to perfum al sarà el mè fiad, E insema se darom bontemp

per tute i stajon.”

E in autum, quand qe catii su l’uga int i vostre vigne per portar-la a’l torcc, dixee int el voster cœr, “anca mi sont una vigna, e i mè fruts i

sarann catads per el torcc,

E tant ‘mè el vin novell saroo metud via int un vassell etern.”

E in invern, quand qe cavii el vin, g’habiov int el cœr una canzon per ogni scudella;

E lassee qe denter in quella canzon lì ge sia un regord per i dì d’autum, e per la vigna, e per el torcc.

 

Traduzion Copyright © Marc Tamburell 2015

ISBN 9788896751176

Menaresta Cultura, Identitaa e Territori Via Sirtori 1
Monça / Monza (MB)

menarestaeditore.it/

Ringraziaments
Grazia de cœr a’l Lissander Brasca e a la Simona Scuri per haver vutad int i fas final de la produzion.

Khalil Gibran
El Khalil Gibran (6 de Jenar, 1883 – 10 d’Avril, 1931) l’è stait un pitor, poeta, filosof e scritor libanes qe l’ha passad asquas tuta la so vita int i Staits Unids d’Amerega. El Profeta, publegad per la prima vœlta int el 1923, l’è el so lavor plussee conossud, e l’è stait voltad in plussee de quaranta lengue. Per via de la popolaritaa de El Profeta, el Gibran l’è vun dei poeta plussee lejuds a’l mond dop dal Shakespeare e el Lao-Tzu.

http://doccdn.simplesite.com/d/b2/4b/286260059230129074/7fcf0f80-18b9-4a31-8cfb-d561e3766284/el%2Bprofeta%2Bin%2Blombard%2Blanguage%2B.pdf

Clilstore

Short url:   https://clilstore.eu/cs/8738