Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

EL PROFETA - L'Amor

EL PROFETA del Khalil Gibran

traduzion del Marc Tamburell

L’Ariv de la Nav 
L’Amor 
El Matrimoni 
I Fiœi 
El Dar 
Maiar e Bever 
El Lavorar 
La Legria e la Pena
I Cà 
I Pagn 
Crompar e Vender
Crimen e Castig 
La Lej 
La Libertaa 
La Rexon e la Passion 
El Dolor 
La Conossanza de Nun Medesim 
L’Insegnament 
L’Amicizia 
El Parlar 
El Temp 
El Ben e el Mal 
L’Orazion 
El Piaxir 
La Belleza 
La Relijon 
La Mort 
La Partenza

 

L’Amor

PŒ ALMITRA l’ha diit, “Parla-n de l’Amor.”

E lu l’ha levad el coo e l’ha vardad la jent, e la calma la s’è destesa sora de lor. E con vox forta l’ha diit:

Quand l’amor al ve fa un segn, seguii-l, Anca se i so strade i enn dure e rivente.

E quand i so ale i ve involtian, violter abandonee-v a lu,

Anca se la spada sconduda intra i so piume la pœl ferir-v. E quand qe lu al ve parla credii in lu,

Anca se la so vox la pœl destrugar i voster sogn a la manera qe el vent del nord al devasta i jardin.

Perqè comè qe l’amor al ve incorona, insì al ve met in crox. Comè qe l’è per el voster cressiment, insì l’è anca per la vostra scalvadura.

Comè qe ‘l leva su a la vostra alteza e al careza i voster ram plœ tender qe i treman a’l sol,

insì ‘l se calarà jo ai vostre radixe per scorlir-i fœra da la terra.

Comè spige de forment al ve reuniss a lu. Al ve bat per desbiotir-v.

Al ve cribia per liberar-v da la rusca.

Al ve maxena fin a far-v vegnir bianc.

Al ve pugna fin a far-v vegnir docil;

E pœ al ve esponn a’l so fœg sacr, insì qe podii deventar pan sacr per el banqet sacr de Dé.

Tute ‘ste robe al farà l’amor per violter, insì qe podarii conosser i segrets del voster cœr, e in quella conossanza lì a deventerii un

frament de cœr de la Vita.

Ma se int la vostra pagura a cerqii nomà la pax e el piaxir de l’amor, Inlora l’è mei per violter se quatii la vostra nuditaa e andii fœra da la

cort de l’amor.

E denter int el mond senza stajon, indovè qe a riderii, ma miga con tut el voster rider, e pianjarii, ma miga con tute i vostre lagrime.

L’amor al dà nagot fœra qe lu medesim e al tœv via nagot fœra qe da lu medesim.

L’amor al possed miga e gnanc al vœl vesser possedud. Qè l’amor l’è suficent a l’amor. Quand amii dovrissov miga dir, “Dé l’è int el mè

cœr,” ma inscambi, “son int el cœr de Dé.”

E pensee miga de podir governar el cors de l’amor perqè l’amor, se al ve trœva degn, al governa el voster de cors.

L’amor al g’ha miga d’olter desideri via qe la so realizazion.

Ma se violter amii e g’havii d’ haver-g dei desideri, fee in manera

qe i sian quests i voster desideri:

De deslinguar-s e vesser tant ‘mè una seriœla qe la corr e la

canta la so melodia int la nœit.

De conosser el dolor de tropa tenereza.

De vesser ferids da la vostra comprension de l’amor;

E de sanguanar volentera e legrament.

De dessedar-v a l’alba cont un cœr alad e far ringraziament per un olter dì d’amor;

De reposar a l’ora del mezdì e meditar l’estasi de l’amor;

De retornar a cà a la sira con gratetuden.

E pœ d’ indormentar-s cont un’orazion per l’amad int el voster cœr e un cant de lod in su i voster laver.

 

Traduzion Copyright © Marc Tamburell 2015

ISBN 9788896751176

Menaresta Cultura, Identitaa e Territori Via Sirtori 1
Monça / Monza (MB)

menarestaeditore.it/

Ringraziaments
Grazia de cœr a’l Lissander Brasca e a la Simona Scuri per haver vutad int i fas final de la produzion.

Khalil Gibran
El Khalil Gibran (6 de Jenar, 1883 – 10 d’Avril, 1931) l’è stait un pitor, poeta, filosof e scritor libanes qe l’ha passad asquas tuta la so vita int i Staits Unids d’Amerega. El Profeta, publegad per la prima vœlta int el 1923, l’è el so lavor plussee conossud, e l’è stait voltad in plussee de quaranta lengue. Per via de la popolaritaa de El Profeta, el Gibran l’è vun dei poeta plussee lejuds a’l mond dop dal Shakespeare e el Lao-Tzu.

 

 

http://doccdn.simplesite.com/d/b2/4b/286260059230129074/7fcf0f80-18b9-4a31-8cfb-d561e3766284/el%2Bprofeta%2Bin%2Blombard%2Blanguage%2B.pdf

Clilstore

Short url:   https://clilstore.eu/cs/8734