Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Red ægget: Prøv, evaluer - prøv igen

Et eksempel på CLIL undervisning, arbejdsark og lektionsplan m.m. er tilgængelige på dansk og engelsk

Mål:

Dette CLIL forløb hører til i Natur og teknik: Eleverne skal lære en metode til at arbejde ud fra  en eksperimenterende tankegang

Eleverne skal lære:
- den naturvidenskabelige metode at prøve sig frem og evaluere resultatet
- at opstille en hypotese
- at udfylde en simple forsøgsrapport.

Sprog og kommunikation:

Det sproglige niveau kan tilpasses det niveau eleverne er på.  Niveau A1 – A2 :

Præpositioner: Vi putter ægget ind i/ på/ under….
Verber i relation til de handlinger der udføres.
At skrive nøgleord på arbejdsarkene
At kunne udtale de modelsætninger de præsenteres for: fx

Jeg har …. Mit æg…. ind i …….

Mit æg gik i stykker.

Mit æg er helt fordi…..

Bruge apelstrategier for at udvide ordforråd: hvordan siger man……

Første del: Æggefaldet

Klassen inddeles i mindre grupper (max 4 elever pr. gruppe)Hver gruppe får udleveret et æg og en pose med materialer. Eleverne skal nu finde en måde at emballere deres æg godt nok til, at det kan overleve et fald på et par meter. Eleverne må kun bruge de udleverede materialer.

Materialer:Hver gruppe får udleveret:1 æg, en plasticpose med 6 sugerør eller pinde, 2 meter snor, 1 rulle tape, 2 stykker papir(A4), 1 saks, 5 eleastikker og 1 ballon.

Eleverne har 30 minutter til at bruge de udleverede materialer til at konstruere noget der kan få ægget til at overleve faldet. De skal bruge arbejdsark 1 til at tegne og skrive en hypotese der forklarer hvordan deres konstruktion vil beskytte ægget.

Alle grupper samles så de kan overvære hinandens eksperimenter. Hver gruppe præsenterer deres konstruktion for klassen og forklarer klassen hvordan de har beskyttet deres æg. De kan fx bruge sætningsstrukturen:

“_________ er___________      ___________”

   materialet       præposition           materialet

Klassen ser æggefaldet  - og resultatet af det.

Efterfølgende skal grupperne drage konklusioner i forhold til deres eksperiment. Gik det som forventet? Hvilke ændringer vil de foretage i anden runde?

Grupperne får en ny pose med de samme materialer og udfører eksperimentet en gang til.

Afslut med at samles og se hinandens eksperimenter og tal om den anvendte metode.

Anden del: Evaluering (Balloneksperimentet. Eleverne skal vise at de forstår og kan anvende den naturvidenskabelige metode hvor de prøver sig frem, evaluerer og så prøver igen.)

Læringsmål, eleverne lærer at:

Tegn på opnåelse af læringsmålene:

Inddel klassen i 3. -4. mandsgrupper. Eleverne skal finde frem til hvor mange/få balloner der skal til for at bære gruppens samlede vægt mens de står på en 1 meterx1 meter stor træplade.

De lægger ud med at bruge ca. 10 balloner. For at kunne lykkes er eleverne nødt til at samarbejde om at finde en måde som gør det muligt for hele gruppen at komme op på pladen mens den hviler på ballonerne – uden at de går i stykker.

Eleverne skal tage noter og/eller tegne deres tanker og tilgang på arbejdsark 2 igennem hele eksperimentet

 

Clilstore Download scenariets filerVersion in English

Short url:   https://clilstore.eu/cs/8542