Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

An Ghearmáin, Éire agus prátaí.

Cainteoirí: Helen Ní Shé (RnaG); Daithí de Mórdha (Ionad an Bhlascaoid Mhóir)

 

Helen:  Agus tá Dáithí de Mórdha tagtha chugam isteach, fáilte is fiche romhat, a Dháithí, conas atánn tú?

Daithí:  Go raibh míle maith agat – táim iontach ar fad ar fad.

Helen:  Is maith é sin, is maith é sin. Anois, bhíomar ag caint, bhíos ag caint le do Dhaid go deimhin féin, le Mícheál Ó Mórdha, an tseachtain seo caite mar gheall ar an aip nua so, aip athá seolta aige Institiúid Goethe i mBaile Átha Cliath. Deineadh an seoladh san an tseachtain seo caite agus is dócha, an ceangal idir, idir Éirinn agus an Ghearmáin athá i gceist ansan agus tá baint beag aige Ionad an Bhlascaoid nó aige an mBlascaod féin go deimhin féin leis an aip áirithe seo ná fuil?

Daithí:  Tá, yeah, seoladh an an aip so Dé Máirt seo a d'imigh tharainn thuas i mBaile Átha Cliath agus an rud athá ann mar a deireann tú ná saghas aip bunaithe ar an gceangal, nó ar ar an gcaidreamh a bhí ag an dá thír le chéile, Éire agus an Ghearmáin, cuirim i gcás, is dóigh linn, abair, go, go raibh Éire saghas scoite amach i gcónaí ón Eoraip agus ná raibh aon bhaint puinn againn leis, leis an mór-roinn

Helen:  Nach sinn a sheol na naoimh is na haingil ar fad sall chucu

Daithí:  Mar sin é,  bhíos díreach chun a rá

Helen:  agus agus na leabhair bhreátha go léir in ainm Dé

Daithí:  Agus é sin anuas go dtí, leithéidí abair (1.00), Ard na Croise, an áit san an, an, an tógaint, bhí ana-bhaint aige Gearmánaigh leis sin chomh maith. Agus ina dhiaidh san aríst abair thánn tú ag caint ar na, na eitleáin a tháinig anuas sa Dara Chogadh Domhanda is rudaí mar sin

Helen:  Sea, sea

Daithí:  Gach aon saghas rud mar sin so

Helen:  Agus Aloys Fleischmann gan dabht mo dhuine a tháinig isteach

Daithí:  Aloys Fleischmann agus... yeah

Helen:  go dtí Ollscoil Chorcaí an tionchar a bhí aige siúd ar chúrsaí ceoil is mar sin do sa tír seo

Daithí:  Go deimhin agus chaith sé laethanta saoire anso thiar ar an nGráig ach chomh maith leis sin Heinrich Böll a chaith a chuid ama thuas in Oileán Acla ach dhein sé sin aistriúchán ar An tOileánach go dtí go dtí Gearmáinis, so ar an aip é fhéinig saghas aip taistil is ea é, is féidir leat imeacht... íoslódáil...agus imeacht ar chonair saghas timpeall na tíre amach go dtí na háiteanna éagsúla so

Helen:  Tuigim, tuigim  

Daithí:  Agus thá eolas ar an ar an aip mar gheall ar an, an ceangal agus rudaí beaga ar nós píosaí ceoil nó físeáin. Thá, thá físeán ana-dheas ann mar gheall ar tógaint Ard na Croise.

Helen:  Ana-dheas.

Daithí:  Sé ana-spéisiúil ar fad ar fad

Helen:  Agus is dócha thá sé sin dírithe, cé air a mbeadh sé dírithe? Muintir na Gearmáine go mbeadh fonn orthu breis eolais do fháil fén gceangal (2.00), nó daoine a bheadh ag teacht go hÉirinn ar thuras cultúrtha b’fhéidir, ab ea?

Daithí:  An dá rud, abair, bhí, cheapas abair nuair, nuair a bhíomar ag obair air ar dtús cheap nuair a bhíomar i dteangmháil leis an Goethe Institute, cheapas gur just do Ghearmánaigh ab ea é, ach, thá...bheadh ana-shuim ag Éireannaigh ann chomh maith

Helen:  Sea

Daithí:  Mar tugann sé léargas nua duit ar ana-chuid dos na rudaí athá ar eolas cheana againn saghas

Helen:  Agus níl...agus níl faic ag teastáil uait ach an iPhone...

Daithí:  Sin uile

Helen:  an fón cliste, smartáltha san agus, cuir isteach air, agus an bhfuil sé saor in aisce? An bhfuil an aip saor in aisce?

Daithí:  Saor in aisce, agus mar a deirim is iad an Goethe Institute. Thá siad san ar fud, fud an domhain chun cultúr na Gearmáine a chur chun cinn...

Helen:  ...a chur chun cinn

Daithí:  Agus thá ceann acu san i Cearnóg Mhuirfean i mBaile Átha Cliath, agus is iad san a chuir le chéile é agus an ceangal a bhí ag an Ionad leis ná, má théann tú siar go dtí Kuno Meyer agus an staidéar a dheineadar san ar an, ar an teanga agus a spreag daoine ar nós Marstrandar teacht go dtí cósta Iarthar na hÉireann

Helen:  Sea sea

Daithí:  Agus as san ar fad...thosnaigh an

Helen:  As san a thos...as san a tháinig an rud ar fad ina dhiaidh san?

Daithí:  Céim ar chéim, saghas (3:00)

Helen:  Agus gradam fachta agaibh ó Trip Advisor

Daithí:  Tá yeah

Helen:  Cad is fiú é sin?

Daithí:  Feadraís, n’fheadar mar tháinig sé sa phost chugainn agus ní raibh a fhios againn faic mar gheall air ach thá sé...gradam barrfeabhais is ea é bunaithe ar na léirmheasanna a bhí fágtha aige daoine

Helen:  Cuairteoirí a thagann isteach

Daithí:  Cuairteoirí a thagann agus, cur síos ar ar an ionad agus just tháinig sé sa phost chugainn agus mar a deirim tháimid ana-...ana-shásta linn fhéinig

Helen:  Féadabhair é a chrochadh in airde ar an bhalla

Daithí:  Chrochamar in airde é agus, mar bheifeá ag féachaint ar na na léirmheasanna agus yeah baineann daoine sásamh as

Helen:  Deineann

Daithí:  Agus

Helen:  Agus nach mar sin athá a cuid áirithintí á dhéanamh aige daoine fé láthair

Daithí:  Ó, sea, yeah

Helen:  Agus de réir mar atháid ag déanamh a n-aigne suas fé cá raghaidh siad ar saoire

Daithí:  Gan dabht, yeah

Helen:  Cá raghaidh siad ag ithe béile, gach aon rud, thá tá ana-chuid

Daithí:  Nó ostán nó aon rud, ...deinim féin é, deinim féin é, téim ar Trip Advisor, conas mar athá ag an áit so nó ag an áit siúd agus ana-, ana-thionachar ag an suíomh san

Helen:  Tá, agus fós bheifeá a rá leat fhéinig bíonn áiteanna eile a bhíonn go maith leis agus ní fhaigeann siad an moladh

Daithí:  yeah, yeah

Helen: An bhfuil a fhios agat?

Daithí: yeah is dócha, bhuel is dócha (4:00) toisc, abair bíonn, bíonn áiteanna, thá seodra timpeall na tíre anseo agus b’fhéidir ná beadh an an oiread san daoine ag tabhairt cuairt ortha

Helen:  Sea sea

Daithí:  Ach

Helen:  Ach tá daoine ag tabhairt cuairt ar Ionad an Bhlascaoid

Daithí:  Tá

Helen:  Agus an aimsir athá againn fé láthair anois is dócha gur isteach ar an oileán is mó athá daoine imeacht

Daithí:  Ó, sea, yeah, yeah, bíonn, bíonn m’athair ag paidreoireacht do bháisteach an t-am so bliana mar bíonn an áit ana-chiúin nuair a bhíonn an aimsir breá so, má, má fhliuchann sé anois amáireach thá a fhios agat cé...

Helen:  Ní dóigh liom go bhfuil aon, ní dóigh liom go bhfuil aon chomhacht sa Flaithis aige

Daithí:  Ní dóigh liom é, ach má fhliuchann sé amáireach anois thá a fhios agat cé...cé is bun leis

Helen:  Ní...thá sé ródheireanach aige, thá sé ródheireanach aige. Ach ná bádóirí, caitheadh go bhfuilid siúd ana-shásta?

Daithí: Ah tá yeah agus abair bíonn, bíonn gá leis mar bíonn bliain ana-ghearr acu san agus thá a fhios agat fhéin le ceathair nó a cúig de bhliantaibh anuas ní raibh aon samhradh in aon chor againn so ní mór dhuit aimsir, breá agus laethanta fada chun chun aon, aon phingin a dhéanamh...

Helen:  ...aon phingin a dhéanamh. Go n-éirí san leotha. Go raibh míle maith agat, a Dháithí, agus chomhghairdeachas le Dáithí, nach é a bhuaigh Comórtas an Phráta chomh maith nach ea thiar i nDún Chaoin? An mó duine a bhí istigh ar an gcomórtas san?

Daithí:  Ocht, naonúr is dóigh liom

Helen:  Th'anam don Diabhal! An bhfuil naonúr ag cur phrátaí i nDún Chaoin, an bhfuil? (5:00)

Daithí:  Tabhair fé ndeara go bhfuil!

Helen:  An raibh muintir Bhaile an Ghleanna Uachtarach istigh air?

Helen:  Sea, ní dheineadar

Daithí:  Ní dheineadar aon aon mhaitheas in aon chor

Helen:  Bhíodar go maith curtha agatsa, a Dháithí?

Daithí:  Feochadáin is copóga is dócha a bhí acu san

Helen:  N’fheadar aon ní, thá siad amuigh ag féachaint isteach anois ort is níl siad róshásta leat.

Daithí:  Ah, gan dabht

Helen:  Bí id’ gharsún maith anois bí ansan, go raibh míle maith agat, a Dháithí.

Daithí:  Thá fáilte romhat

Clilstore German Traces (App)

Short url:   https://clilstore.eu/cs/8476