Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Bleaist ón ionad comhairimh

Cainteoirí: Jack Ó Muircheartaigh (RnaG); Dara Ó Cinnéide (RnaG)

Jack:  Agus tá Dara Ó Cinnéide linn ansan i gceannáras Nemo. Conas mar athá anois, a Dhara?

Dara:  Bhuel tá an Ceann Comhairimh díreach tar éis an chéad chomhaireamh a dh’fhógairt agus is mar seo atá, a Jack, an, an líon vótaí bailí sé chéad is a caoga seacht míle ceithre chéad is a nócha hocht, an cuóta céad is a tríocha haon míle cúig chéad, haon a trí a haon cúig chéad agus is mar seo atá na hiarrathóirí de réir ord aibítir. Cahill, Richard, neamhspleách, deich mhíle seacht chéad is a naoi déag, haon a náid, a seacht, a haon, a naoi. Clune, Deirdre, Fine Gael, daichead a seacht míle, ceithre chéad is a caoga trí, ceathair a seacht a ceathair a cúig a trí. Crowley, Brian, Fianna Fáil, céad is a hochtó míle, trí chéad fiche naoi, haon a hocht a náid, trí a dó a naoi.

Jack:  Ana-láidir.

Dara:  Ana-láidir ar fad. Godsil, Jillian, neamhspleách, naoi mhíle aon chéad seachtó naoi, naoi haon seacht naoi. Harris, Simon, Fine Gael, caoga haon míle ceithre chéad hochtó trí, cúig a haon ceathair a hocht a trí. Heartly, Kieran, Fianna Fáil fiche naoi míle naoi gcéad hochtó seacht, fiche naoi, naoi hocht seacht. Heaney, Theresa, Catholic Democrats, trí mhíle dhéag cúig chéad seasca naoi, haon trí cúig sé a naoi. Kelly, Seán, Fine Gael, hochtó trí míle cúig chéad is a fiche, hocht a trí a cúig a dó a náid.

Jack:  Níos láidre ná mar a bhí á thuar

Dara:  Ná mar a bhí á thuar, go díreach. An chéad cheann eile, Ní Riada, Liadh, Sinn Féin, céad fiche cúig míle trí chéad is a naoi, haon a dó a cúig trí a náid a naoi. O’Flynn, Diarmuid, neamhspleách, tríocha míle trí, trí chéad fiche trí, trí a náid trí a dó a trí.

Jack:  Ana-bhailiú déanta aige siúd.

Dara:  Ana-bhailiú agus é fós san áireamh is dócha. O’Loughlin, Peter, neamhspleách, sé mhíle cúig chéad seasca haon, sé cúig sé haon. Ó Ríordáin, Dónal, Fís Nua, míle sé chéad tríocha ceathair, haon sé trí ceathair. O’Sullivan, Grace, Comhaontas Glas, fiche seacht míle a hocht chéad seasca, dó a seacht a hocht a sé a náid.

Jack:  Ana-bhailiú déanta aici siúd chomh maith.

Dara:  Sea, go deimhin, agus Prendergast, Phil, Lucht Oibre, tríocha míle trí chéad a seacht déag, trí a náid trí a haon a seacht, agus an ceann deireanach Van De Ven, Jan, Direct Democracy Ireland, DDI naoi mhíle dhá chéad fiche caoga cúig, naoi a dó a cúig a cúig agus

Jack:  Bhuel...sé.

Dara:  Farasbarr daichead a hocht míle hocht gcéad is a fiche naoi ansan aige Brian Ó Crobhlaí agus dáilfear iad san anois.

Jack:  Agus caithfear...caithfear iad san a dháileadh agus ansan ba chóir go dtabharfaidh sé sin isteach Liadh Ní Riada ar an dara comhaireamh.

Dara:  Ba, ba chóir go ndéanfaidh, go deimhin, mar an cuóta arís céad is a tríocha haon míle cúig chéad.

Jack:  Agus...

Dara:  Tá céad fiche cúig míle trí chéad is a naoi aige Liadh, shamhlófá ar an gcéad chomhaireamh eile...

Jack:  Níl sí ach, níl sé ach beagán le cois cúig mhíle gearr air fé mar a déarfá

Dara:  Sin é díreach é

Jack:  Ana-mhaith, a Dhara, coimeádfaimid súil air sin níos déanaí ar, ar an Nuacht a hAon agus ar na cláracha i gcaitheamh an tráthnóna, beidh tú linn ó Chorcaigh. Go raibh míle maith agat ansan agus an scéal is deireanaí ansan dar ndóigh ná go bhfuil Brian Ó Crowlaí tofa mar fheisire Eorpach do Toghcheantar an Deiscirt agus an dara comhaireamh ar tí tosnú ansan anois. Farasbarr Uí Chrowlaí le roinnt agus súil go dtabharfaidh sé sin Liadh Ní Riada isteach go dtí an Eoraip chomh maith. Lá ana-stairiúil do pharóiste Bhaile Bhuirne agus do Chúl Aodha dar ndóigh agus do mhuintir Riada.

Clilstore

Short url:   https://clilstore.eu/cs/8385