Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Pádraig Ó Dochartaigh - Toghcháin Áitiúla

Cainteoirí: Áine Ní Chuirreáin (RnaG); Pádraig Ó Dochtartaigh (Iarrthóir Neamhspleách)

 

Áine:  Chinntigh an comhairleoir contae neamhspleách Pádraig Ó Dochartaigh go mbeadh sé ina iarrthóir neamhspleách i dáilcheantar na nGleanntach i dtoghchán na comhairle contae. Anois Dé Máirt seo chuaigh thart ar Bharrscéalta bhí mise ag caint leis an chomhairleoir Ó Dochartaigh áit ar dhúirt sé nach mbeadh sé ina iarrthóir neamhspleách fiú muna nglacfadh Fine Gael lena ainmniúchán.  Agus mar is eol dúinn níor ghlac Fine Gael lena ainmniúchán.  Seo go díreach i dtús báire cuid bheag den mhéid a bhí le rá ag Pádraig Ó Dochartaigh Dé Máirt: Muna nglacfaidh an ceannáras, ceannáras Fhine Gael.

Pádraig:  Sé.

Áine:  Le d’ainmniúchán.

Pádraig:  Sé.

Áine:  An mbeidh tú ag dul ar ais i do iarrthóir neamhspleách?

Pádraig:  Ní bheidh, ní bheidh. Tá, tá cuid mhór cainteanna déanta agam le roinnt míonna anuas, le bliain anuas le mo chuid, le mo, le mo chuid coistí féin agus le daoine a thug tacaíocht dom ag an am deireanach, le mo theaghlach agus le mo mhuintir agus bhí sé i gcónaí i m’intinn, ar mo intinn seasamh síos agus deis a thabhairt do na daoine óga (1:00) uilig go léir atá ag iarraidh gabháil chun tosaigh agus muna bhfaighim ainmniúchán ón pháirtí agus má fhaigheann Harold é beidh mé sásta tacaíocht iomlán a thabhairt dó.

Áine:  Sin é an méid a bhí le rá ag Pádraig Ó Dochartaigh Dé Máirt seo a chuaigh thart agus tá an comhairleoir Pádraig Ó Dochartaigh liom anois ar an líne teileafóin.  Dia dhuit, a Phádraig.

Pádraig:  Dia is Muire dhuit, a Áine.

Áine:  Bhuel, a Phádraig, níl a fhios agam.  Deir siad gur am fada seachtain i gcúrsaí polaitíochta.  Níl fiú seachtaine is dóiche i gceist anois. Cad é thug ort do intinn a athrú, a Phádraig, má ta a fhios agat nach bhfuair tú ainmniúchán ó Fhine Gael?

Pádraig:  Bhuel, mar a dúirt mé leat, sé an rud a chinn Fine Gael nach mbeadh acu ach dhá iarrthóir agus ní bhfuair mé féin ná Harold, ní bhfuair muid ainmniúchán uatha.

Áine:  Bhuel, tharraing Harold siar a ainm anois.

Pádraig:  Tharraing.

Áine:  Caithfidh mé sin a rá i dtús báire gur tharraing sé siar.

Pádraig:  Tharraing sé a ainm siar agus sé an rud a bhí i gceist agam nuair a bhí mé ag caint leat an tseachtain seo caite ná dá bhfaigheadh Harold (2:00) an t-ainmniúchán go mbeinn sásta seasamh síos agus tacaíocht a thabhairt dó, tacaíocht iomlán a thabhairt dó.  Agus bhí seo pléite agam le mo mhuintir agus mo, mo chairde agus mo, mo lucht leanúna le tamall anuas agus bhí siad sásta dá ndéanfainn sin, agus tar éis an cinneadh seo a bheith curtha in iúl dom ag deireadh na seachtaine ag baill den pháirtí áitiúil – bhuail, bhuail mé leo oíche Aoine seo chuaigh thart.  Agus caithfidh mé a rá go raibh mé iontach buíoch dóibh as dóchas a chur ionam agus m’ainm a chur chun tosaigh. Bhí mé beagáinín imníoch agus mí, agus buartha de bharr go raibh an suíochán seo agam le cúig bliana déag agus go raibh sé agam mar neamhspleách le cúig bliana agus shíl mé go raibh oscailt go fóill (3:00) fágtha anseo i bparóist, Ghaoth Dobhair is na Rosann agus nár cheart an deis a ligint ar shiúl gan an toghchán a throid agus an suíochán atá agam san am i láthair a chosaint.  Agus, seachtain am fada sa pholaitíocht, Áine, mar a dúirt tú féin.     

Áine:  Sé.  Ach, a Phádraig, dúirt tú, an bhfuil a fhios agat, go sonrach ansin fiú muna bhfaighfeá ainmniúchán ó Fhine Gael nach mbeifeá ag gabháil neamhspleách.  Anois, tá, tá d’intinn athraithe agat.  Tá tú ag gabháil neamhspleách.

Pádraig:  Tá.

Áine:  Is dóiche, thig le achan duine a intinn a athrú. Níl a dhath, a dhath ar bith contráilte leis sin.  Ach, nach dtaispeánann sé, a Phádraig, i ndáiríre, nach bhfuil mórán iontaoibh ná muinín ag Fine Gael sa pháirtí i nGaoth Dobhair.  Anois, seo áit a bhfuil Aire Stáit ag Páirtí Fhine Gael le blianta fada.  Bhuel, níl, ní hé go bhfuil sé ina Aire Stáit le blianta fada ach tá sé mar Theachta Dála le blianta fada. Anois, cad é is cúis leis seo? 

Pádraig:  Ní, ní, ní shílim gur rud iontach ar bith é sin. (4:00) Tá an toghchán ag tarraingt orainn iontach scioptha.  Tá, gnóthaí clódóireachta agus rudaí mar sin ag gabháil ar aghaidh ag na pairtithe uilig agus is dóiche gur chinn an páirtí de bharr go raibh sé, go raibh sé rómhall le iarrthóir eile a chur isteach sa rása.  Now, níl a fhios agamsa.  Ach, ag deireadh an lae, ní shílim gur ag caitheamh tarcaisne atá, atá an Ard-Oifig le, leis an pháirtí i nGaoth Dobhair ar chor ar bith.  Sílim go ndearna siad cinneadh fuarchúiseach agus go, go bhfuil siad ag gabháil ar aghaidh leis sin.  Agus, ag deireadh an lae, tá cead ag daoine agus ag páirtí, páirtithe agus ag achan duine, is dóiche, a n-intinn a athrú.  Agus, i mo chás-sa, chaith mé deireadh na seachtaine ag caint le mo lucht leanúna féin agus le mo theaghlach féin agus shíl muid gur mhór an truaighe é an suíochán a bhí againn le cúig bliana mar neamhspleách a ligean ar shiúl mar sin agus gan troid a chur suas leis an suíochán a choinneáil. (5:06)

Áine:  Do lucht leanúna féin, a Phádraig, náb é sin.

Pádraig:  O, ye.

Áine:  In Fine Gael, náb'é sin páirtí Fhine Gael i nGaoth Dobhair?

Pádraig:  Bhuel, tá lucht leanúna agamsa as achan pháirtí, Áine, sa chontae agus níl mé ag gabháil a thabhairt ainmneacha ar bith.  Ach, labhair mé  le, le Páirtí Fhine Gael agus dúirt mé leo ag an chruinniú go gcaithfinn machnamh a dhéanamh ar na rudaí seo uilig agus go dtiocfainn ar ais le cinneadh.

Áine:  Ach, nach mbeidh.

Pádraig:  Agus seo an cinneadh atá déanta.

Áine:  Daoine ag rá anois a Phádraig, an bhfuil a fhios agat, tá sé, anuraidh chuaigh tú neamhspleách agus ar ndóigh fuair tú tacaíocht iontach mhór anuraidh.  Fuair tú míle ceithre chéad seasca is a cúig céad vóta agus an bhliain roimhe sin fuair tú measartha – míle céad, trí chéad ochtó is a hocht in dhá mhíle is a ceathair. Roimhe sin, an bhfuil a fhios agat, seacht gcéad ceatharacha is a dó. So, tháinig méadú mór ar do vóta.  Ach, an iarraidh seo, nuair a deir duine amach go poiblí bhuel, tá…tá mé ag gabháil a dhéanamh iarracht arís le gabháil le Fine Gael  Níor ainmnigh Fine Gael tú.  Ansin, dúirt tú nach raibh tú ag gabháil neamhspleách. (6:00) Tá tú ag gabháil neamhspleách.  Ansin, nach mbeidh daoine ag rá an bhfuil an fear seo ábalta a intinn a dhéanamh suas ar chor ar bith?  Ar, ar cheart dúinn vóta a thabhairt don duine seo ar chor ar bith? Nó, cad é an sóirt seasamh atá aige?  An bhfuil a fhios agat nuair a bhíonn an comhartha ceiste sin ann, a Phádraig.

Pádraig:  Bhuel, Áine, tá an fear seo ábalta a intinn a dhéanamh suas.  Nuair a bhí cé le tógáil ar an Bhun Bheag rinne mise mo intinn suas go gcaith... go gcaithfí feachtas a chur le chéile agus an cás a throid agus airgead a fháil leis an ché a thógáil.  Rinne muid é sin.  Fuair muid airgead i dtús báire ón, ón chomhrialtas a bhí ann.  Ansin, fuair muid airgead ó rialtas Fhianna Fáil leis an job a chríochnú.  Ansin, nuair a bhí gnó le tosú agam féin, agus nuair a bhí bád farantóireachta a dhíobháil le gabháil isteach go Toraí, bhí mé ábalta mo intinn a dhéanamh suas agus a ghabháil ar aghaidh agus an job a dhéanamh agus, le fiche bliain anuas, tá mé ag reáchtáil an comhlacht sin.  

Áine:  Sé, bhuel, mar sin, a Phádraig. 

Pádraig:  Agus, a Áine.

Áine:  Sé.

Pádraig:  Agus nuair a bhí (7:00) nuair a bhí mé ag tógáil tí anseo chonaic mé go raibh riachtanas le comhar creidmheasa a bheith sa cheantar sa dóigh go mbeadh daoine a bhí ag tógáil tithe ábalta airgead a fháil ar iasacht ón chomhar creidmheasa agus óna muintir féin.  Agus, rinne mé é sin agus anois tá an comhar creidmheasa againn le daichead bliain agus tá an comhar creidmheasa ag gabháil go han-mhaith ar fad ag tabhairt seirbhís ar dóigh do achan duine. So, níl duine ar bith ábalta a rá liom nach bhfuil mé ábalta mo intinn a dhéanamh suas.  Tá mé ábalta mo intinn a dhéanamh suas.  

Áine:  Mar sin, an bfhuil tú sásta go bhfaighidh tú tacaíocht an pháirtí i nGaoth Dobhair agus bé sin an áit a bhfaighidh tusa anois na vótaí?

Pádraig:  Bhuel, tá mé sásta go bhfaighidh mé tacaíocht ó dhaoine i bparóiste Ghaoth Dobhair, paróiste Cloich Cheannfhaola, paróiste na Rosann, paróistí eile máguaird i gceantar na nGleanntach.  Caithfidh tú do intinn a bheith déanta suas agat le dul amach, do chás a throid, do choirneál a throid agus an suíochán a bhaint más féidir é sin a dhéanamh (8:03)

Áine: An bhfuil go leor ama fágtha leis sin a dhéanamh, a Phádraig?  Tá níos lú ná sé seachtainí, cúig seachtainí, ar do thaobh.

Pádraig:  Bhuel, an rud is measa a rinne tú riamh, a Áine, gabháil amach róluath le feachtas toghchánaíochta, rud is measa a rinne tú riamh.  Agus, is fearr liomsa i gcónaí feachtas gairid ceithre seachtainí a bheith ann agus tosú ar an chéad lá agus críochnú ar an lá deireanach, nó ar lá an chount.  Agus, sin an dóigh a bhfuil sé. So, is minic a throid muid toghchán náisiúnta sa tír seo agus ní raibh againn ach trí seachtainí leis an…leis an toghchán a throid.  So, níl fadhb ar bith agamsa a ghabháil amach agus é seo a dhéanamh agus cuirfidh mé suas feachtas a bheas láidir, bríomhar agus a mbeidh cuid mhór daoine ábalta páirteach ann.  

Áine:  Sé. An bhfuil tú díomúil a Phádraig.

Pádraig:  Le cuidiú Dé deireadh, le, le cuidiú Dé ag deireadh an lae, beidh mé…beidh an suíochán bainte agam (9:01)

Áine:  Sé. An bhfuil…an bhfuil díomá ort, a Phádraig, faoi chinneadh Fhine Gael…an ceannáras nár ainmnigh siad thú?

Pádraig:  Bhuel, sé an dóigh a bhfuil sé, bhí na baill áitiúla sásta mo ainm a chur chun tosaigh agus tá mé buíoch faoi sin agus tá mé le fada an lá páirteach leo i gcuid mhór rudaí a bhaineas leis an pholaitíocht.  Agus, níl díomá ar bith orm mar bhí a fhios agam, ó thaobh páirtí náisiúnta de, go raibh an t-am ag éirí gairid agus go mbeadh sé deacair, b’fhéidir, áit a fháil ar an ticket. 

Áine:  Sé.

Pádraig:  Agus, ag deireadh an lae, lig mé do m’ainm gabháil chun tosaigh agus cé acu thiocfadh an rud ar ais dearfach ná diúltach chaithfinn ansin, de bharr nach raibh Harold ag gabháil chun tosaigh, chaithfinn mo intinn a dhéanamh suas arís cad é a bhí mé féin ag gabháil a dhéanamh.  Níor, bheinnse chomh sásta seasamh síos agus ligean do dhuine inteacht eile gabháil chun tosaigh.  Ach, tá mo chinneadh déanta anois agam.  Tá mé ag gabháil ar aghaidh agus tá mo chuid, mo chuid stuff uilig ordaithe agam agus beidh mé ag cur suas feachtas iontach láidir.    

Clilstore

Short url:   https://clilstore.eu/cs/8295