Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Wstęga Mobiusa Mikołaj Bryła

Wstęga Möbiusa

 

Wstęga Möbiusa – szczególna powierzchnia jednostronna opisana niezależnie przez niemieckich matematyków Augusta Möbiusa i Johanna Benedicta Listinga w 1858 roku: dwuwymiarowa zwarta rozmaitość topologiczna, nieorientowalna z brzegiem.

Jej model można uzyskać, sklejając taśmę końcami przy odwróceniu jednego z końców o kąt 180°. Stylizowana wstęga Möbiusa jest symbolem recyklingu w innej stylizacji jest obecna w logotypie Międzynarodówki humanistycznej. W sztuce znana jest z grafiki Mauritsa Cornelisa Eschera przedstawiającej mrówki idące po wstędze Möbiusa.

Wstęga Möbiusa przy odpowiednim ułożeniu przypomina symbol nieskończoności, co może prowadzić do błędnych przypuszczeń, że symbol ten pochodzi od wstęgi Möbiusa.Wstęga MobiusaMB strip

 

Clilstore O wstędze MobiusaEksperyment ze wstęgą MobiusaWstęga Mobiusa - topologia

Short url:   https://clilstore.eu/cs/7705