Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Composició de la matèria

RECORDA: 

Substàncies pures: composició fixa i propietats físiques definides.

Substàncies pures simples: no es poden separar en altres de més senzilles.

Substàncies pures compostes: poden descompondre's en altres de més senzilles.

Mescla: composició de diverses substàncies amb diferents propietats.

Mescla homogènia: Els seus components no es poden observar ni tan sols amb microscopis potents. Les propietats són les mateixes en qualsevol dels seus punts.

Mescla heterogènia: Els seus components es poden observa a primera vista o amb ajuda d'un microscopi òptic. Propietats no uniformes.

Aliatges: Mescles homogènies formades per dos o més metalls.

Col.loides: Mescles heterogènies. Dispersió de partícules d'una substància entre les partícules d'una altra. 

Dissolució: Mescla homogènia de dos o més components en proporció variable. El component que es troba en major proporció és el dissolvent i el que es troba en menor proporció és el solut.  Perquè es forme la dissolució és necessari que les forces d'atracció entre les partícules del solut i del dissolvent superen les forces que uneixen les partícules del solut entre si i les del dissolvent entre si. 

 

 

 

 

Clilstore Exercicis

Short url:   https://clilstore.eu/cs/7255