Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

3. Combinar cel•les

 

1.     Combinar cel·les

 

1.    EL BOTÓ DE COMBINAR CEL·LES

1.1   Obrim un nou arxiu d'Excel i veurem un full totalment en blanc.

1.2   En aquest full anem a fer una taula amb les qualificacions d’un alumne imaginari.

Feu el següent exemple 1

-          Escriu a la cel·la A2 el nom “Josep Antoni Rodríguez Pau”. Veureu que el text excedeix de les dimensions de la cel·la.

-          Podem aconseguir que el text aparega englobat en més d’una cel·la consecutiva amb el botó “Combina i centra”. Per exemple, podem combinar les cel·les A2, B2 y C2.

Imatge 1: la fletxa blava està assenyalant al botó “Combina i centra”, el qual unifica el contingut d'unes quantes cel·les.

 

1.3   escriurem, per exemple, el nom de quatre assignatures

Feu el següent exemple 2

-          Escriu a les cel·les A2 el nom de quatre assignatures, tal com mostra la imatge 2

Imatge 2: fixeu-vos que hem combinat les cel·les A1, B1 y C1 per una banda, i per altra banda les cel·les A2, B2 i C2

 

1.4   Omplirem les cel·les D2, E2, F2 i G2 amb les qualificacions de les assignatures.

Feu el següent exemple 3

-          Completeu la vostra taula de tal forma que l'alumne tinga un 8 en Matemàtiques, un 6 en Llengua, un 5 en Socials i un 6 en Religió. Teniu llibertat per a canviar el format de la taula, el color de fons, el tipus de lletra, etc. Un exemple ho tens en la Imatge 3.

Imatge 3: qualificacions de cadascuna de les assignatures

Clilstore

Short url:   https://clilstore.eu/cs/6707