Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

El mètode científic. 2

Què sap el peix de l'aigua en la que neda tota la seua vida?

Alnert Einstein.

La ciència és, ara per ara, el nostre millor aliat per dotar-nos d'instruments d'aprenentatge i coneixement. Ens ajuda a millorar la qualitat de vida dels humans i a resoldre les nostres preguntes quotidianes. Però necessitem una eina que ens permeta avançar cap a aquest coneixement; és el que anomenem mètode científic.

El mètode científic no ho explica tot, no és tot, però sembla clar que és la manera més racional i humana de continuar progressant.

Aquest mètode consta de sis etapes que es repeteixen fins que arribem a una conclusió.

El primer pas serà fer-nos una pregunta sobre una cosa concreta que observem i que, a poder ser, puguem mesurar numèricament.

Després, cal que ens documentem per a trobar què se sap fins al moment, del que volem investigar, i les diferents maneres que existeixen de fer-ho.

Plantegem una solució provisional a la nostra pregunta; aquesta serà la nostra hipòtesi de treball.

Ara, hem de provar si la nostra hipòtesi es compleix, dissenyant un experiment que permeta comprovar-la i, si pot ser, més d'una vegada. Tanmateix, les formes d'experimentar són molt diverses.

Neus Martínez. Mecanismes moleculars de tumorigènesi:

"-Per mi, experimentar, consisteix a utilitzar una sèrie de recursos al nostre abast com teixits, línies cel·lulars tumorals, tècniques de microscopia, tècniques bioquímiques, fluorescència, per a obtenir informació sobre una realitat massa petita per a l'ull humà."

Josep Lloreta. Anatomia Patològica:

"-Nosaltres per a experimentar utilitzem el microscopi electrònic. Un electrònic que ens permet anar més enllà del que es pot veure amb microscopis convencionals; entrar dintre de les cèl·lules, conéixer el seu interior i saber quina és la seua funció en un moment determinat de la seua vida."

Antònia Domingo. Epidemiologia de les drogues d'abús.

"-Per a experimentar no només hi ha els laboratoris amb les polletes i els tubs d'assaig. Nosaltres investiguem realitzant enquestes i analitzant les bases de dades per confirmar les nostres hipòtesis. És el que anomenem estudis epidemiològics."

Ignasi Buch. Infprmàtica biomèdica.

"-Per a nosaltres experimentar consisteix en construir models matemàtics que expliquen fenòmens naturals, i les preguntes que ens fem, les hipòtesis, les intentem respondre amb aquestes simulacions fetes amb els ordinadors."

Si la nostra hipòtesi no es compleix, haurem de construir una de nova, si es compleix, podrem treure conclusions, i haurem donat resposta a la nostra pregunta.

Amb les conclusions de la nostra investigació elaborarem una teoria. No obstant, el que no es comunica, no existeix, i per tant, el darrer pas serà donar a conéixer la nostra teoria mitjançant una publicació científica o la comunicació oral dels resultats. El coneixement científic no ha de ser propietat d'una persona, sinó de tota la humanitat. Ho hem d'explicar perquè tothom se'n pugui beneficiar i perquè la ciència seguisca avançant.

 

 

 

Clilstore Exercicis

Short url:   https://clilstore.eu/cs/6656