Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Romantiek 4 realisme in 19de eeuw

10 Verslag van het alledaagse Inleiding

'De industrie biedt de architectuur een scala van nieuwe mogelijkheden
door nieuwe materialen als gietijzer en staal'

Voorbeelden uit Nederland:

Paleis voor volkssvlijt
https://twitter.com/edroodbeen/status/574283517661724672

Het centraal station in Amsterdam:

http://fotos.serc.nl/bijzonder/ns-stations/ns-stations-62256/

 

'Moderne ijzerconstructie woorden wel toegepast, maar het uiterlijk van de gebouwen
wordtr bepaals door een mengelmoes van neostijlen'

Hoe wordt het toepassen van verschillende stijlen genoemd?

Geef een paar voorbeelden van deze 'mengelmoes'

 

 

La vie Parisienne

Jaques Offenbach:


'De operette Orfeus  eindigd in een zwierige cancan'.

operette= kleine komisch opera waarin veel wordt gezongen
en gedanst( modieuze dansen) op eenvoudige, actuele liedjes.

'Cancan' is een kinderwoord voor  'eend' (canard).

De de dans 'cancan' verwijst naar de schommelende gang
van een eend.

luister naar de cancan van Jacques Offenbach:
https://www.youtube.com/watch?v=4Diu2N8TGKA

Luister en kijk naar het  spetterende slot:

https://www.youtube.com/watch?v=grtFa34EdgI

Het verhaal van Orfeus in de onderwereld:

https://www.youtube.com/watch?v=RhaepLsP5eg

 

Luister ook nog even naar de bekende aria uit de opera Orfeus en Eurydice

van Jacques Offenbach:

https://www.youtube.com/watch?v=sNEUdGZutGw

 

Waarom past dit verhaal goed in de thematiek van de Romantiek?

Om de stemming  er in te houden hier de complete 'La Marseillance'

https://www.youtube.com/watch?v=PIQSEq6tEVs

 

Wat is de de 'Marseillance'voor lied?

Waarom zou Napoleon III dit lied verboden hebben?

 

                                                  De officiële Salon:

Bekijk de volgende afbeelding:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parijse_salon#/media/File:Edouard_Dantan_Un_Coin_du_Salon_en_1880.jpg

Wat valt je in deze afbeelding op?

Voor de kunstenaars was de 'Salon' van levensbelang. Waarom?

 

Salon =Door de staat georganiseerde kunsttentoonstelling. De staat bepaald wat goed is
= wie er mee mogen doen

Historiestukken=schilderij waarop een verhaal uit de bijbel, of griekse mythologie, of
een belangrijke gebeurtenis  uit de geschiedenis van het land, of heldendaden
van  de regering of de leiders staan afgebeeld.

 

   

https://nl.wikipedia.org/wiki/Parijse_salon#/media/File:Edouard_Dantan_Un_Coin_du_Salon_en_1880.jpg

Wat is de 'Salon'?

 

De school van Barbizon John Constable/Jean-François Millet/Gustav Courbet.

Ga naar socrative;  klik op 'login'  klik op 'student login' en vul in  kamernummer DEKKER5749

Maak  de test:
(Dit werkt helaas niet in clilstore; moeten we in de klas doen!)

Realisme stroming in de schilderkunst in de 19de eeuw die  het hard4e werken

van de arbeiders /boeren, het leiden van arme mensen wil tonen. Ze verwerpen idealistische onderwerpen
de academische schildertrant.

 

 

Plaatjes kijken:

Sorteer de getoonde werken(schilderijen /tekeningen/ architectuur) op de maker er van.

https://learningapps.org/display?v=p2q0t05ek18

 

Giuseppe Verdi

 In de opera Nabucco zit het bekende 'slavenkoor'. Het is een koor waarin de Judeeërs

(leden van de stam Judea  (in Israël) in gevangenschap uit Jeruzalem zijn weggevoerd en in Babel
als slaven moeten leven.


In het bijbelboek Jeremia 24 staat het zo:


Koning Nebukadnessar van Babylonië kwam met een leger naar Jeruzalem.

Hij nam de koning Jechonja, de zoon van Jojakim, gevangen.Jechonja werd

meegenomen naar Babel, samen met de leiders van Juda. Ook iedereen die

werkte als timmerman of smid, werd meegenomen.

 

In klaagliederen 1 & 7 staat deze versen:
1:
Ach, wat is Jeruzalem leeg geworden
de stad die vroeger zo veel inwoners had!
De stad die ooit zo beroemd was, is verlaten.
Vroeger was Jeruzalem een machtige stad,
maar nu heersen er anderen volken.


7:
Jeruzalem was een mooie stad vol rijkdom,
dat zullen wij nooit vergeten!
Maar nu is het er leeg en verlaten.
De inwoners werden gevangengenomen,....

Op deze indirecte manier verwijst Verdi naar de situatie  waarin Italië verkeerde

Bekijk en beluister Het slavenkoor van Verdi:

https://www.youtube.com/watch?v=fZU6CbbR2yo

Tot slot  een lesje belcanto zingen en meteen een oefening
 voor een luistertoets engels.


(Voor de aardigheid bekijk de twee delen becanto 1  belcanto 2)

https://www.youtube.com/watch?v=fZU6CbbR2yo

 

Verisme  = opera  waarin het  over dagelijkse leven met mensen van vlees en bloed
gaat(het verhaal, het libretto)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clilstore

Short url:   https://clilstore.eu/cs/6568