Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna powołana została w ramach struktur państwowych na wszystkich szczeblach administracyjnych. Podstawowym aktem prawnym, regulującym

organizację, działanie i zadania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, jest ustawa z 17 maja 1989 r – Prawo geodezyjne i kartograficzne z późniejszymi zmianami.

Clilstore

Short url:   https://clilstore.eu/cs/6279