Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Anmeldelse af arbejdsulykker, anden del

Du bør have en grundlæggende forståelse af:

Hvis du er involveret i en mindre ulykke på arbejdet, hvem har så ansvaret for at rapportere dette til ledelsen?

A: Et vidne til ulykken

B: Politiet eller eventuelt ambulancepersonalet

C: Det er dit eget ansvar

D: Arbejdsmiljørepræsentanten

 

Du er blevet ramt af en ulykke på arbejdet, som medfører, at du har tre sygedage efter ulykken. Hvad er din arbejdsgiver forpligtet til at gøre?

A: At bede AT om at besøge pladsen

B: Informere det lokale hospital

C: At rapportere ulykken gennem EASY

D: At give dig en lønbonus

 

Hvornår skal Arbejdstilsynet informeres efter en dødsulykke på arbejdspladesen?

A: Omgående

B: Inden 9 dage

C: Inden 7 dage

D: Inden 5 dage

 

Under hvilken af følgende omstændigheder skal en ulykke registreres i virksomhedens logbog med ulykkesregistreringer?

A: Når en ulykke har medført skade på udstyr eller anlæg

B: Når en tilskadekommen får mere end syv fraværsdage

C: Når skaden medfører at der skal anvendes forbindingsstoffer

D: Når en ulykke forårsager skade på en ansat på arbejde

 

Hvilken af følgende skal registreres i virksomhedens logbog med ulykkesregistreringer?

A: Alle ulykker, der resulterer i skade på udstyr eller anlæg

B: Alle ulykker der medfører personskader

C: Kun ulykker der medfører alvorlige skader

D: Kun ulykker, der medfører fravær dagen efter ulykken

 

Hvilken af følgende skal registreres i virksomhedens logbog med ulykkesregistreringer?

A: Kun ulykker, der medfører benbrud

B: Kun ulykker, der medfører fravær på grund af skaden

C: Enhver ulykke, som medfører personskade

D: Kun ulykker, der nødvendiggør besøg på skadestuen                   

 

En ulykke skal registres i firmaets logbog med ulykkesregistreringer, hvis:

A: Den ansatte har været fraværende mere end en dag efter ulykken

B: Ledelsen finder det nødvendigt

C: Ulykken medfører personskade

D: Ulykken kan medføre et erstatningskrav

 

Hvilken af følgende kan man lære af en ulykke?

A: At kombinationen af menneskelige fejl og mekaniske fejl altid medfører skader

B: Hvordan man i fremtiden kan forebygge, at lignende ulykker sker igen

C: At mekaniske fejl er de farligste

D: At ulykker oftest skylder menneskelige fejl

 

Kan logbogen med ulykkesregistreringer hjælpe dig, hvis du på et senere tidspunkt vil rejse et erstatningskrav?

A: Kun hvis det er en alvorlig ulykke

B: Nej

C: Kun i tilfælde af hospitalsophold

D: Ja

 

Hvorfor er det vigtigt at rapportere nærved hændelser til din arbejdsgiver?

A: Det er lovpligtigt

B: For at vise, at du tager sagen alvorligt

C: For at forebygge ulykker i fremtiden

D: Så det er muligt at afskedige personen, som var årsag til hændelsen

 

Hvem skal have besked om en alvorlig ulykke?

A: Din kollega

B: Din arbejdsgiver eller arbejdsleder

C: Politiet

D: Redningskorpset

 

Hvad er formålet med at undersøge en ulykke?

A: At finde årsagen og forebygge lignende ulykker

B: At undersøge omfanget af skaderne

C: At finde ud af hvem, det kan stilles til ansvar

D: At fastslå omkostningerne ved ulykken

 

Du har været vidne til en alvorlig ulykke og bliver interviewet af en inspektør fra Arbejdstilsynet. Bør du:

A: Fortælle inspektøren, hvad dine arbejdskolleger har sagt, du skulle fortælle.

B: Spørge din arbejdsleder, hvad du skal fortælle.

C: Samarbejde fuldt ud med inspektøren og fortæl nøjagtigt, hvad du så.

D: Undlade at sige noget, der kan gøre dig til den ansvarlige.

Clilstore Back to Moodle

Short url:   https://clilstore.eu/cs/6216