Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Anmeldelse af arbejdsulykker, første del

Du bør have en grundlæggende forståelse af:

Hvad skal man sikre sig, hvis man får en skade ved manuel håndtering af en byrde?

A: At få betaling for det udførte arbejde

B: At skaden registreres

C: At man får hjælp til at fortsætte arbejdet

D: At få nogle fritimer

 

Hvorfor skal alvorlige ulykker anmeldes til Arbejdstilsynet?

A: Det hjælper arbejdspladsen med at finde årsagen til ulykken

B: Det er et lovkrav

C: Så ledelsen på arbejdspladsen kan afklare, hvem som har skylden

D: Så virksomheden kan blive holdt ansvarlig

 

Hvad bør du straks gøre, hvis du får en skade, fordi du har løftet/båret en byrde?

A: Sørg for at din læge får besked om skaden

B: Rapporter det til din arbejdsleder eller arbejdsgiver

C: Rapporter det til din nærmeste kollega

D: Fortsæt arbejdet så godt som muligt

 

Hvilken af følgende muligheder skal anmeldes gennem EASY?

A: Løft, der bagefter giver ondt i ryggen

B: Skader, hvor den tilskadekomne ikke er i stand til at arbejde i mindst en dag ud over tilskadekomstdagen.

C: Alle nærved hændelser, også selvom der ikke skete en skade

D: Alle uheld som medfører en skade

 

Hvilken af følgende har ret til at kræve at se en ulykkesrapport?

A: En inspektør fra Arbejdstilsynet

B: Et forsikringsselskab

C: En læge

D: En kollega

 

Hvilken af følgende skal registreres i virksomhedens logbog med ulykkesregistrering?

A: Dato og tidspunkt for ulykken

B: Navne på eventuelle vidner

C: Vejret på ulykkestidspunktet

D: Navnet på sikkerhedsrepræsentanten

 

Hvad bør du gøre, hvis du er vidne til en alvorlig ulykke på din arbejdsplads?

A: Lade som om du ikke så noget

B: Undlad at sige noget, som kan give dig skylden

C: Diskuter hændelsen med dine kolleger

D: Fortæl din arbejdsleder, hvad du så

 

En kollega fortæller, at han har været vidne til en ulykke dagen før, og at skadelidte blev sendt på hospitalet. Han beder om dit råd. Siger du til ham at han:

A: Skal fortælle, pladsens førstehjælper, hvad han så

B: Skal fortælle, hvad han så til hans arbejdsleder

C: Skal ringe til hospitalet for at finde ud af, hvordan den skadelidte har det

D: Skal tie stille med, hvad han så

 

Hvis en person kommer til skade på arbejdet, skal det indberettes gennem EASY, når det ud over skadesdagen medfører fravær på mere end:

A: Tre dage

B: En dag

C: En halv dag

D: To dage

 

Hvem skal du rapportere til, hvis du på arbejdspladsen observerer en farlig hændelse, som kunne have resulteret i en ulykke?

A: Sikkerhedsstyrelsen

B: Din arbejdsleder eller arbejdsgiver

C: Din fagforening

D: En kollega

 

Hvornår skal en arbejdsulykke, som ud over skadesdagen har medført mere end en fraværsdag, senest indrapporteres gennem EASY?

A: Inden 5 arbejdsdage efter ulykken

B: Inden to døgn efter ulykken

C: Inden 9 arbejdsdage fra første fraværsdag

D: Samme dag som ulykken

 

Ulykker, som har forårsaget arbejdsskader (uanset arten) bør altid registreres i:

A: Pladsens arbejdsskema

B: Arbejdsgiverens logbog med ulykkesregistrering

C: Din dagbog

D: Hovedentreprenørens dagbog

 

Når en person er kommet til skade på arbejdet, hvem bør så skrive dette i virksomhedens logbog med ulykkesregistrering?

A: Et vidne til uheldet

B: Arbejdsmiljørepræsentanten

C: Arbejdsgiveren

D: Projektlederen

Clilstore Back to Moodle

Short url:   https://clilstore.eu/cs/6215