Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

mini słownik - a mini dictionary

 

Słownik angielsko-polski utworzony podczas mobilności edukacyjnych w projekcie ”Do przodu” w Psoni w Lublinie.

autyzm

autism

chodzik

a walker disability

chorować na

to suffer from

dalekowidzący

longsighted

głuchota

a deafness

jąkanie się

to stutter; stammer

język migowy

a sign language

krótkowidzący

shortsighted

laska

a walking stick

nadwaga

an overweight

niedowaga

an underweight

niedosłyszący

hearing-impaired

niedowidzący

partially sighted, blind

niepełnosprawność

a disability

orteza

an orthesis

osoba z niepełnosprawnością

a person with a disability

padaczka

epilepsy

podjazd dla wózków

a ramp

porażenie mózgowe

cerebral palsy

proteza

an artificial limb, prothesis

samochód inwalidzki

an invalid car

samodzielny

independent

ślepota

a blindness

niepełnosprawność fizyczna

a physical disability

niepełnosprawność intelektualna

an intellectual disability

urządzenia dla niepełnosprawnych

facilities for the disabled people

uszkodzenie mowy

speech impairment

uszkodzenie słuchu

hearing impairment

logopeda

a speech therapist

uszkodzenie wzroku

visual impairment

wada fizyczna

a physical defect

wada nabyta

an acquired defect

wózek inwalidzki

a wheel chair

zaburzenie

a disorder

zanik mięśni

a muscular dystrophy

zez

a squint

nagroda

a reward

informacja zwrotna

a feedback

wyzwania

chalenges

odznaka

a badge

wykorzystanie mechaniki znanej np. z gier komputerowych, do modyfikowania zachowań ludzi w sytuacjach niebędących grami, w celu zwiększenia ich zaangażowania.

gamification

globalizacja

going global

zarządzanie międzynarodowymi projektami

management of international projects

platforma naukowa

a learning platform

rozwijanie kompetencji międzykulturowych

developing intercultural competences

plan polityki

a policy plan

nauka przez doświadczenie

a learning by experience

plan lekcji

a lesson plan

współpraca

a colaboration

gotowi na wyzwania edukatorzy

chalenges educators

przemiana, zmieniać

a/to transform

narzędzie

a tool

ulepszona ochrona

an enhanced security

to demonstrate

pokazywać

an alternative educational perspective

alternatywna, edukacyjna perspektywa

informative

bogata w informacje

a diffusion of innovations

 

dyfuzja(połączenie) innowacji

technological generation shift

 

technologiczna, pokoleniowa zmiana

a redefining the digital competence

 

zmiana cyfrowych umiejętności

ubiquitous

 

wszechobecny

a connected technology

połączona technologia

to enhance

wzmacniać, uwydatniać

 

 

Clilstore

Short url:   https://clilstore.eu/cs/6168