Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Agallamh ó Raidió na Gaeltachta faoi Otharlann Leitir Ceanainn

MICHELLE: Tá deacrachtaí móra na laethe seo in Otharlann Leitir Ceanainn mar gheall ar an bhrú atá ar Aonad Timpiste agus Éigeándála na hOtharlainne. Tríocha is a dó othar a bhí ar thrálaithe inné san otharlann, an tríú líon othar is mó sa tír a bhí ar thrálaithe agus liom ar maidin tá An Dochtúir Conall Mac a’ Bhaird. Fáilte romhat ar a’ chlár, a Chonaill.                                                                                                                                                           

CONALL: A, go raibh maith agat.                                                                                                                                                                                   

MICHELLE: A Chonaill, inis dúinn faoi [or] cad cuige a bhfuil na deacrachtaí seo ann. Ní…ní rud úr atá anseo i ndáiríre. Tá muid ag cluinstin go rialta go bhfuil brú ar Aonad Timpiste agus Éigeándála Otharlann Leitir Ceanainn.     

                                                                                                                

CONALL: Tá agus ar mórán timpistí agus éigeándála ar fud na tíre agus tá cúpla fáth leis. Ceann des na fáthanna nach bhfuil go leor dochtúirí le fáil le na postannaí sna hionaid seo a ghlacadh.

Tá sé an-deacair na postannaí a líonadh faoi láthair eh agus tá fáthanna leis sin eh go…go háirithe nach dtugtar creidmheas dófa fá choinne traenáil níos airde a fháil.

Stad an [Medical Council] ag tabhairt an ceadúnas sin do mórán aonaid cúpla bliain ó shin agus, mar sin, tá sé an-doiligh daoine a fháil leis na postannaí sin a ghlacadh. Sin cúis amháin atá náisiúnta, mar a déarfá.     

                                                

MICHELLE: Sea     

                                                                                                                                                                                                            

CONALL: Ónár dtaobh féin, an…an dara cúis is mó leis na…eh deacrachtaí atá againn ná go bhfuil muid síos leapaí go fóill san otharlann ó bhí an tuile againn anuraidh. Chaill muid naoi leapacha déag ag an am sin agus ní ach anois go díreach atá siad ag déanamh rud ínteacht na leapacha sin a chur ar fáil arís.   

                                                                                                                                                                                                                              

MICHELLE: Ehm                          

                                                                                                                                                                                      

CONALL: Tá súil againn eh, fá dheireadh na míosa seo, go mbeidh leapacha breise curtha ar fáil arís. Tá an plean sin á chur i bhfeidhm mar ní…ní…mar tá a fhios agat tá ciorruithe ins na postannaí poiblí ann ins an [HSE] agus níl cead postannaí úra a chruthú ehm agus dá bharr sin ní raibh muidinne ábalta, cé go raibh spás ins an otharlann, ní raibh foireann le fáil mar ní raibh cead againn daoine úra a fháil isteach. Ach, tá cead faighte anois fá choinne banaltraí agus daoine eile a fháil isteach.    

                                                                                                                                                                   

MICHELLE: Hm, hm                         

                                                                                                                                                                                  

CONALL: Agus beidh leapacha breise curtha ar fáil roimh dheireadh na míosa seo anois.        

                                                                                   

MICHELLE: Agus, an seo leapacha breise, a Chonaill, nó an seo go díreach eh le sibh a fháil aníos go dtí an méid céanna leapacha a bhí san Otharlann sular tharla an tuile?      

                                                                                                                                                                                                  

CONALL: Ó, go díreach, é…é a fháil go dtí an áit a raibh muid roimhe seo. Ní leapacha breise atá ann ach na…na leapacha a chaill muid a chur ar fáil arís.       

                                                                                                                                                                                                                          

MICHELLE: [So], mar sin, sin an áit a bhfeiceann tú na deacrachtaí is mó san am i láthair nach bhfuil sibh ar ais mar a bhí sibh sular tharla an tuile?                     

              

CONALL: Bhuel, sin…sin ceann des na príomhchúiseanna. An dara chúis, mar a dúirt mé, nach raibh…nach bhfuil sa…go leor dochtúirí againn agus go bhfuil siad an-deacair iad a fháil.        

                                                                                                                                                                             

MICHELLE: Cad é a thig a dhéanamh faoi sin? Cad é thig a dhéanamh le dochtúirí a mhealladh chun an chondae, mar is léir go bhfuil deacrachtaí móra le iad a mhealladh?       

                                                                                                                                                                                                        

CONALL: Bhuel, sílim, tá…tá…is ceist mór é sin ar fad. Ceann des na príomhchúiseanna nach dtugtar aitheantas do mórán de na postannaí seo mar phostannaí traenála níos mó agus sin rud a shocraigh An Chomhairle Leighis agus tá…tá tionchar ag sin i ngach oispidéal ar fud na tíre. Ní bhfaighidh tú daoine ar…ar…ag gabháil go hospidéil nach bhfuil eh aitheantas tugtha dófa mar ionad traenála.

                                                                                             

MICHELLE: Sea.   

                                                                                                                                                                                                             

CONALL: Agus sin…sin ceann des na fáthanna is mó go bhfuil deacracht dochtúirí óga a fháil. An dara fáth, ar ndóigh, sa tír seo go bhfuil postannaí i bhfad níos fearr le fáil i dtíortha eile.

Tá chóir a bheith caoga faoin gcéad de na dochtúirí óga a cháilíonn sa tír seo ag imeacht thar lear mar go bhfaigheann siad postannaí agus coinníollacha oibre i bhfad níos fearr in ospidéil thar lear ná a fhaigheann siad anseo agus go…fosta go bhfeiceann siad go bhfuil seans acu traenáil níos fearr a fháil fá choinne post sealadach buan mar chomhairleoirí nó mar dochtúir teaghlaigh eh ná atá le fáil anseo.             

     

MICHELLE: Cad é an t-easnamh atá ansin san Otharlann, a Chonaill, ó thaobh dochtúirí de? An mbeadh figiúirí agat?       

                                        

CONALL: Á, ní thiocfadh liom figiúr cruinn a thabhairt duit anois.         

                                                                                                                       

MICHELLE: ’Sé        

                                                                                                                                                                                                          

CONALL: Tá eagla orm. Ní thiocfadh liom figiúr cruinn a thabhairt duit inniu.        

                                                                                                    

MICHELLE: Ach, tá…tá…tá brú oraibh agus tá ganntanas mór ann.            

                                                                                                                     

CONALL: Tá ganntanas ann agus, agus, mar a deirim, tá sé doiligh daoine eh a mhealladh go dtí áiteannaí mar seo.

                                          

MICHELLE: ’Sé    

                                                                                                                                                                                                              

CONALL: Tá eagla orm   

                                                                                                                                                                                                

MICHELLE: Cad é a shíleann tusa a bhféadfaí a dhéanamh, a Chonaill, le daoine a mhealladh?   

                                                                                

CONALL: Bhuel, sílim go gcaithfidh muid amharc arís go háirithe ar cé na hospidéil a dtugtar aitheantas dóibh mar ionad traenála i ngach gné den leigheas. Mar shampla, tá cuid des na postannaí anseo sa Roinn Máinliachta agus sa Roinn Leighis agus tá aitheantas tugtha dófa sin mar áit traenála.

Tá aitheantas tugtha do áiteanna mar thraenáil do eh dhochtúirí teaghlaigh anseo agus tá sin, níl deacracht postannaí a líonadh sna…sna haonaid sin. 

                                          

MICHELLE: Hm,                  

                                                                                                                                                                                               

CONALL: Ach, níl aitheantas tugtha, mar shampla, don Ionad Éigeándála. Níl aitheantas tugtha do eh ró…roinnt aonaid eile mar áit traenála agus go dtí go ndéantar sin eh agus go gcuirfear coinníollacha níos fearr oibre i bhfeidhm eh ní bhfaighidh muid…ní bhfaighidh muid eh go leor iarrtóirí…iarrthóirí.             

                                                                                                                                                                                                                                      

MICHELLE: An bhfuil sibh ag earcú níos mó banaltraí agus a leithéid anois ehm nuair atá an cead sin tugtha?     

                                                            

CONALL: Ó, tá siad…tá siad táthar ag cur na postannaí sin ar fáil faoi láthair agus táthar á líonadh.        

                                                                   

MICHELLE: Agus, an gcuideoidh sin le cúrsaí?      

                                                                                                                                                     

CONALL: Bhuel, cuideochaidh sé le cúrsaí rud beag [ye know]. Ach, eh corruair i rith na bliana, fosta, tig amannaí go mbíonn sé an-ghnóthach. Ní gnách go dtig sé ag an am seo den bhliain. Is gnách gur i mí Dheireadh Fómhair nó i mí na bhFaoilligh a thig an brú is mó orainn ach cé bith.         

             

MICHELLE: Mm   

                                                                                                                                                                                                              

CONALL: Fáth go bhfuil sé a’ tarlú, tá sé a’ tarlú anseo anois ag an am seo.       

                                                                                                          

MICHELLE: ’Sé, i rith a’ tsamhraidh, a Chonaill, eh le blianta déantar ciorruithe ins na seirbhísí. Bíonn gearradh siar ann. An dtarlóidh sin i mbliana?     

                                                                                                                                                                                                                                              

CONALL: Níl plean ar bith sin a dhéanamh eh anseo faoi láthair. Ach, mar atá a fhios agat go maith, tá scéalta sna páipéir nuachta gach lá go bhfuil an [HSE] ag caitheamh barraíocht airgid agus go gcaithfidh siad srian a chur air roimh dheireadh na bliana. Anois, níl scéal ar bith cluinte agamsa go fóill go bhfuil sé ar intinn ciorruithe ar bith breise a chur i gcéin…a chur i bhfeidhm anseo.        

                                                                                                 

MICHELLE: Hm, hm     

                                                                                                                                                                                                      

CONALL: i mbliana.        

                                                                                                                                                                                               

MICHELLE: Tríocha’s a dó ar thrálaithe inné, a Chonaill. Tá sé go holc ar fad.       

                                                                                                        

CONALL: Ách, bhuel, ní thiocfadh leat bheith sásta bheith ag obair i gcóras go mar sin atá sé. Caithfeá…caithfear…caithfinn a rá gur eh is olc an scéal é agus sílim c…caithfidh muid mar náisiún caithfidh muid socrú goidé an cineál airgid a chaithfeas muid ar chóras sláinte.

                                           

MICHELLE: ’Sé, ’sé.       

                                                                                                                                                                                                    

CONALL:  Déarfainn féin, mar shampla, gurbh fhearr liomsa i bhfad trí faoin gcéad breise a íoc i gcáin ioncaim gach bliain agus a bheith cinnte go bhfuil seirbhís maith agam.

                                                                                                                                                                              

MICHELLE: Hm, hm       

                                                                                                                                                                                                    

CONALL: Ná a bheith mar atá muid fé láthair agus sílim go gcaithfidh muid, mar náisiún, ehm shochruithe…socruithe mar sin a dhéanamh.            

 

MICHELLE: Hm, hm  

                                                                                                                                                                                                         

CONALL: Ach, sílim, tá eagla orainn airgead a chaitheamh eh ar rudaí fiúntacha mar sin mar tá fuath ag gach duine ar bheith ag íoc cánacha      

                                                                                                                                                                                                                              

MICHELLE: Go díreach       

                                                                                                                                                                                              

CONALL: Ach, sílim go ndéanfaidh muid mar shóchaí socruithe mar sin, gur fiú an t-airgead sin a chaitheamh ar sheirbhísí maithe. Ní…ní thiocfaidh athrú go ndéantar sin.   

                                                                                                                                                                                                

MICHELLE: Go díreach. Agus, creidim go bhfuil sé doiligh daoibhse mar dhochtúirí agus ar na haltraí agus duine ar bith i ndáiríre atá ag obair san Otharlann a’ gabháil isteach achan lá agus an brú seo atá oraibh agus daoine a’ gearán agus othair a’ gearán agus eh na meáin eh…r…ag cur isteach oraibh go rialta. Caithfidh sé go bhfuil sé deacair?      

                                                                                                                                                                             

CONALL: Bhuel, tá sé deacair mar tá....  

                                                                                                                                                          

MICHELLE: Ní oraibhse atá an locht, i ndáiríre.       

                                                                                                                                                         

CONALL: Ní orainne atá an locht agus sílim gur féidir a rá go ndéanann an chuid is mó againn anseo gach eh iarracht eh achan rud a dhéanamh mar ba cheart.        

                                                                                                                                                                                                      

MICHELLE: Hm, hm 

                                                                                                                                                                                                          

CONALL: Ach, tá amannaí agus ní thig leat sin a dhéanamh. ’Nois, caith…chaithfinn a rá gur fíor-annamh a gheofas tú othar a’ déanamh gearáin faoi dhochtúirí nó banaltraí. Deir siad i gcónaí go bhfaigheann siad aire maith nuair a…nuair a…nuair a eh théann siad an fhad sin  

                                    

MICHELLE: ’Sé.         

                                                                                                                                                                                                        

CONALL: ach gurb é an córas atá contráilte.   

                                                                                                                                                             

MICHELLE: [So], an fadhb airgid atá ann?  

                                                                                                                                                                      

CONALL: Bhuel, sílim go bunúsach gurb ea. Agus, eh…eh…ní…ní shílim go dtig a ghabháil ar shiúl ó sin.  

                                                            

MICHELLE: ’Sé. Sin an áit a bhfuil na deacrachtaí is mó.         

                                                                                                                                       

CONALL:  Sílim gurb ea.    

                                                                                                                                                                                            

MICHELLE: Ceart go leor, a Chonaill. Bhuel, le cuidiú Dé, beidh rudaí níos fhearr inniu agus sna laethe atá amach romhainn agus gabhaim buíochas ó chroí leat as a bheith linn ar a’ chlár inniu.     

                                                                                                                                                             

CONALL: [O.K] Go raibh maith agat      

                                                                                                                                                                        

MICHELLE: Ádh mór. Sin agaibh An Dochtúir Conall Mac a’ Bhaird a’ caint linn ansin ó Otharlann Leitir Ceanainn.

Clilstore

Short url:   https://clilstore.eu/cs/6160