Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Generelt om helbred og sikkerhed på arbejdspladsen, anden del

Du bør have viden om:

Hvad er maksimumstraffen for overtrædelse af Arbejdsmiljøloven?

A: 100.000kr og to års fængsel

B: 150.000kr og tre års fængsel

C: 10.000kr og seks måneders fængsel

D: Ubegrænset bøde og to års fængsel

 

Reglerne for arbejdsmiljø og sikkerhed på byggepladser gælder:

A: Kun for ansatte under oplæring

B: Ikke for arbejde udenfor normal arbejdstid

C: Kun for firmaer med mere end ti ansatte

D: For alle på arbejdspladsen

 

Hvilket af følgende er korrekt?

A: Reglerne for sikkerheds og arbejdsmiljø gælder kun for arbejdsgiveren

B: Reglerne for sikkerheds og arbejdsmiljø gælder for arbejdsgiver, arbejdsleder og ansatte

C: Den ansatte har ikke et ansvar for sikkerheden på en byggeplads

D: Det er kunden, som har det endelige ansvar

 

Hvilken af følgende gælder for risikovurdering?

A: Det er en god ide, men ikke nødvendigt

B: Det gælder kun for farligt arbejde

C: Skal altid udføres inden et hvilket som helst stykke arbejde påbegyndes

D: Kræves kun ved større arbejder

 

Hvem vil du forvente udfører risikovurdering på din arbejdsplads?

A: Tillidsmanden

B: En inspektør fra Arbejdstilsynet

C: Arkitekten

D: En kompetent person

 

Hvad skal altid udføres før et stykke arbejde påbegyndes?

A: En nødplan

B: En risikovurdering

C: En Jordbundsundersøgelse

D: En geologisk undersøgelse

 

Hvad betyder blå og hvide sikkerhedsskilte?

A: Noget du skal gøre

B: Hvor nærmeste branddør er

C: Faremomenter i området

D: Noget du ikke må gøre

 

Hvilken farve har skilte med flugtveje?

A: Grøn

B: Rød

C: Gul

D: Blå

 

Hvilken farve har sikkerhedsskilte, som angiver noget man ikke må gøre (forbud)

A: Blå

B: Grøn

C: Rød

D: Gul

 

Bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning fastsætter obligatoriske farver på skilte. Hvilken farve anvendes til at advare eksempelvis om ”gaffeltruck kører i området”

A: Blå og hvid

B: Grøn og hvid

C: Gul og sort

D: Rød og hvid

 

Bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning fastsætter obligatoriske farver på skilte. Hvilken farve har sikkerhedsskilte, som angiver noget man ikke må gøre (forbud)

A: Blå

B: Grøn

C: Rød

D: Gul

 

Bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning fastsætter obligatoriske farver på skilte. Hvilken farve har skilte med påbud om at bære sikkerhedshjelm?

A: Grønne

B: Røde

C: Blå

D: Gule

 

Bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning fastsætter obligatoriske farver på skilte. Hvilken farve har skilte som angiver positionen på førstehjælpsmidler.

A: Røde

B: Blå

C: Gule

D: Grønne

 

Hvorfor bør der regelmæssigt foretages inspektion af sikkerheden på arbejdspladsen?

A: For at kontrollere at sikkerheden er i orden

B: For at kontrollere at alle er på deres pladser

C: For at kontrollere at alle udfører deres arbejde tilfredsstillende

D: For at forberede et besøg fra Arbejdstilsynet

 

Hvordan kan du hjælpe med at forebygge ulykker?

A: Undgå at rapportere ulykker

B: Vide hvordan der kan reageres hurtigt

C: Rapportere usikre forhold

D: Vide hvor førstehjælpskassen opbevares

Clilstore Back to Moodle

Short url:   https://clilstore.eu/cs/6021