Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Oifig Phoist an Bhuna Bhig - Agallamh ó Raidió na Gaeltachta

Michelle: Tá feachtas á throid ag muintir Ghaoth Dobhair agus coiste ar bun acu le hiarracht a dhéanamh oifig poist an Bhuna Bhig a choinneáil foscailte. Agus liom ar maidin tá Máire Mhic Giolla Chomhaill atá ar a’ choiste sin. Fáilte romhat ar a’ chlár, a Mháire.                                                     

Máire: Cad é mar atá tú, [Michelle]?                                                                                                                                                                    

Michelle: Go maith. A Mháire, cad é an scéal is deireanaí faoin oifig poist?                                                                                                           

Máire: Bhuel, eh, caithfidh mé a rá ón... ó a bhí agóid ansin againn i mí Bealtaine agus eh labhair... tháinig siad... tháinig oifigigh ón An Post ansin go dtí an ionad anseo i nDobhar le bualadh linn ina dhiaidh sin, agus bhí siad a’ rá go mbeadh cinneadh de shórt inteacht déanta acu ag deireadh mí Meithimh agus caithfidh mé a rá níor mhothaigh muid a dhath ar bith ar chor ar bith i mí Meithimh. Chuir muid cúpla scairt gutháin ach ghlac sé tamall iad a theacht ar ais. Ach, caithfidh mé a rá anois go dtáinig [Aidan] Ó Domhnaill, an oifigeach réigiúnach, ar ais inné agus gur dhúirt sé go raibh síneadh ama eile faighte againn anois go dtí tús na bliana seo chugainn. [So], ehm, níl ’fhios agam goidé a chiallaíonn sin, ’{Mhichelle}, níl ’fhios agam b’é eh creidim gur fíor a dheir daoine gur cineál cleas a bhí ann go dtí go raibh an toghchán áitiúil thart agus go ndruidfidh siad... siad ansin í. Ach, ehm, buíochas le Dia, níor tharla sin. Agus anois, deirtear go bhfuil síneadh ama agus go ndéanfaidh siad cinneadh arís, go mbeidh siad a’ déanamh cinneadh in tús na bliana seo chugainn i mí Eanáir.                                                                                                                                                                                                              

Michelle: Agus, ar thug sé leideadh ar bith daoibh, a Mháire, faoi... faoi cad é atá siadsan a’... a’ smaoineamh a dhéanamh?                                           

Máire: Bhuel, níl ’fhios ag... eh le bheith ionraice leat, a {Mhichelle}, chuir mé ceist air goidé’n... goidé’n fáth eh a raibh sé a’ glacadh an fhad sin le cinneadh a dhéanamh agus eh... tá sé iontach deacair iad a léamh agus tá sé iontach deacair freagra díreach a fháil uaidh. Ach, ehm, deir... an t-aon rud a deir sé nach bhfuil sé chomh furast sin agus go gcaithfidh muid fanacht go mbeidh deis acu cinneadh mar is ceart a dhéanamh.                             

Michelle:Hm, hm.                                                                                                                                                                                                    

Máire: Cad é a chiallaíonn sin, níl a fhios agam. Ach, creidim an rud is dearfaí faoi láthair ná go bhfuil síneadh ama eile faighte againn agus b’fhéidir... caithfidh muid... caithfidh muid a bheith dearfach agus, le cuidiú Dé, go bhfanfaidh sí oscailte sa bhliain úr fosta.                           

Michelle: Hm, agus eh, ar ndóighe, an teachtaireacht eh a tháinig amach bhuel nuair a bhí muid ag plé ceann oifig poist Leitir Mhic a’ Bhaird agus, ar ndóighe, a’ ceann ar a’ Bhun Bheag, gur chóir d’achan duine úsáid a bhaint as na seirbhísí atá ansin.                                                                   

Máire: Bhal, sin é, agus sin an... an... má tá muid ábalta teachtaireacht ar bith atá níos láidre a chur amach ansin, má tá muid fá choinne í a choinneáil oscailte, caithfidh muid í a úsáid, caithfidh muid a bheith istigh go laethúil nó cúpla lá sa tseachtain fá choinne ehm úsáid a bhaint asti agus sin an rud a choinneochas foscailte í sa deireadh.                                                                                                                                                                        

Michelle:Hm, hm.                                                                                                                                                                                                    

Máire: Ní... [ye know] cuideoidh sin leofa-sin an cinneadh ceart a dhéanamh má tá sé gnóthach agus eh agus, le cuidiú Dé, go.... go ndéanfaidh siad a’ cinneadh sin anois i mí Eanáir. Ach, tá cúpla mí eile faighte againn agus tá sin maith.                                                                          

Michelle:[Yea], go díreach. Thiocfadh leofa é a dhruid ehm i bhfaiteadh na súl. Mar sin, tá sé sásta... eh beidh sibh féin sásta go bhfuil an cinneadh seo déanta agus, mar a dúirt mé, beidh sibh a’ leanstan leis an troid.                                                                                                                      

Máire: Beidh, leoga. Beidh, leoga. Beidh muid ag coinneáil an brú orthu agus ehm eh seo deis againn anois ghabháil a rá agus... ar ais agus inse don phobal anois go bhfuil... go bhfuil eh cúpla mí eile faighte agus, le... le cuidiú Dé anois, go ndéanfaidh siad an cinneadh ceart anois i mé Eanáir.                                   

Michelle: Ceart go leor, a Mháire. Go raibh maith agat as a bheith linn ar a’ chlár inniu.                                                                                      

Máire: Go raibh maith agat féin, a {Mhichelle}. Slán.                                                                                                                                        

Michelle: Ádh mór. Sin agaibh Máire Mhic Giolla Chomhaill ón choiste sin atá ag troid go géar go gcoinneofaí oifig poist an Bhuna Bhig oscailte agus eh tuilleadh ama faighte acu anois agus nach mbeidh cinneadh déanta go dtí tús na bliana.                                                                                      

           

Clilstore

Short url:   https://clilstore.eu/cs/6019