Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Ειδικοί κίνδυνοι εργοταξίου, προαιρετικό διάβασμα πριν το πρώτο μέρος του διαγνωστικού

Θα πρέπει να είστε σε θέση να κατανοήσετε τα ακόλουθα:

 

Γιατί η εργασία σε περιορισμένο χώρο μπορεί να είναι επικίνδυνη;

Α: Μπορεί να μην υπάρχει επαρκής χώρος εργασίας

B: Ο αέρας στον χώρο μπορεί να είναι δηλητηριασμένος λόγω επικίνδυνου αερίου

Γ: Η θερμοκρασία και ο ανεπαρκής αερισμός μπορεί να επηρεάσουν τον εργαζόμενο

Δ: όλες οι πηγές κινδύνου που αναφέρονται πιο πάνω

 

Τι πρέπει να εξετάσετε πρώτα, εάν προγραμματίζετε να εργαστείτε σε περιορισμένο χώρο;

Α: Εάν έχει γίνει σωστή κοστολόγηση της εργασίας

Β: Εάν έχουν γίνει διευθετήσεις για τα σωστά εργαλεία

Γ: Εάν έχει διατεθεί επαρκές ανθρώπινο δυναμικό

Δ: Εάν μπορεί να γίνει η εργασία από εξωτερικό χώρο

 

Κατά τις εργασίες σε περιορισμένο χώρο, όπως π.χ. εργασίες σε υπονόμους, ποιος κίνδυνος μπορεί να προκύψει;

Α: Να γίνετε μούσκεμα

Β: Να πλήξετε

Γ:  Να μην υπάρχει αρκετός χρόνος για να γίνει η δουλειά

Δ: Να συσσωρευτούν επιβλαβή αέρια

 

Για να αποφασίσετε την ασφαλή  ατμόσφαιρα σε μια εκσκαφή, ποιο από τα παρακάτω είναι απαραίτητο;

Α: Να μυρίστε την ατμόσφαιρα (τον αέρα) μετά την είσοδο σας στην εκσκαφή

Β: Η χρήση ανιχνευτή αερίου

Γ: Να εισέλθετε στην εκσκαφή μόνο για μικρό χρονικό διάστημα για να μπορέσετε να διαφύγετε γρήγορα

Δ:  Να ψάξετε για τοξικά αέρια

 

Πριν εισέλθετε σε μια εκσκαφή για να ξεκινήσετε την εργασία σας, η εκσκαφή πρέπει πρώτα να:

Α: ελεγχθεί από αρμόδιο άτομο

Β:  καλυφθεί κατά τη διάρκεια της προηγούμενης νύχτας

Γ: να γεμίσει με νερό και μετά να αποστραγγιστεί

Δ: επιθεωρηθεί από την αρμόδια υπηρεσία για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας - ΤΕΕ)

 

Ποιος είναι ο σκοπός της χρήσης ενός συστήματος με "άδεια εργασίας";

Α: Για να  διασφαλιστεί ότι η εργασία πραγματοποιείται με τη γρηγορότερη μέθοδο

Β: Για να βοηθήσει στη διασφάλιση ενός ασφαλούς συστήματος εργασίας

Γ: Για να  διασφαλιστεί ότι ο πελάτης θα πληρώσει για το έργο

Δ: Για να  διασφαλιστεί  ο σωστός έλεγχος των εργαλείων και του εξοπλισμού, πριν από την έναρξη της εργασίας

 

Γιατί οι νέοι (νεαροί) εργαζόμενοι μπορεί να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο στο εργοτάξιο;

Α: Δεν υπάρχει ειδική νομοθεσία για αυτούς

Β: Συνήθως εργάζονται μόνοι τους για να αποκτήσουν εμπειρία

Γ: Δεν απαιτείται να παρέχονται μέσα ατομικής προστασίας –ΜΑΠ  στους νέους εργαζόμενους

Δ: Είναι άπειροι και μπορεί να μην αναγνωρίσουν τον κίνδυνο

 

Πρέπει να εισέλθετε σε ένα φρεάτιο μέσα στο οποίο γνωρίζετε ότι υπάρχουν τοξικά αέρια. Έχετε όλο τον εξοπλισμό  ατομικής προστασίας – ΜΑΠ,  αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει σχέδιο διάσωσης σε περίπτωση κινδύνου. Τι πρέπει να κάνετε;

Α: Απλά πηγαίνετε και κάνετε τη δουλειά. Πιθανότατα όλα θα είναι εντάξει

Β: Προγραμματίστε να κάνετε τη δουλειά σε σύντομες (μικρής διάρκειας)  φάσεις

Γ: Μην μπείτε στο φρεάτιο μέχρι να υπάρξει σχέδιο διάσωσης (σχέδιο έκτακτης ανάγκης) και εξοπλισμός διάσωσης

Δ: Ζητήστε από τον συνάδελφό σας να παραμείνει στην κορυφή του φρεατίου με ένα σχοινί

 

Πρέπει να εισέλθετε σε ένα φρεάτιο μέσα στο οποίο πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρχουν τοξικά αέρια. Δεν έχετε εφοδιαστεί με αναπνευστικό προστατευτικό εξοπλισμό. Τι πρέπει να κάνετε;

Α: Πείτε στον προϊστάμενό σας ότι θα χρειαστείτε εξοπλισμό προστασίας της αναπνοής, και εάν είναι απαραίτητο, εκπαίδευση στην εργασία σε περιορισμένο χώρο

Β: Μυρίστε τον αέρα στο φρεάτιο για να δείτε αν μπορείτε να μυρίσετε τα επιβλαβή αέρια

Γ: Κοιτάξτε μέσα στο φρεάτιο για να δείτε αν μπορείτε να δείτε τυχόν επιβλαβή αέρια

Δ: Απλά συνεχίστε την εργασία σας και αποδεχτείτε τους κινδύνους

 

Ενώ σκάβετε ένα όρυγμα (μια τάφρο), σε βάθος περίπου 150mm αποκαλύπτετε μια κίτρινη ταινία σήμανσης. Τι σημαίνει η παρουσία της ταινίας σήμανσης;

Α: Η περιοχή έχει ψηλή στάθμη νερού και πρέπει να ληφθούν προφυλάξεις για να αποφευχθεί η υπερχείλιση με νερό

Β: Υπάρχει θαμμένο ηλεκτρικό καλώδιο και περαιτέρω εκσκαφές πρέπει να διεξαχθούν με προσοχή

Γ: Υπάρχει μολυσμένο χώμα κάτω από το επίπεδο της ταινίας σήμανσης και όλες οι εκσκαφές πρέπει να σταματήσουν

Δ: Η εκσκαφή έχει φθάσει σε τέτοιο βάθος όπου οι πλευρές πρέπει να στηρίζονται

                          

Ένα εργαλείο αποφυγής καλωδίων Cable Avoidance Tool (C.A.T.) και μια γεννήτρια «Genny» μπορούν να χρησιμοποιηθούν με επιτυχία για τον εντοπισμό υπόγειων καλωδίων από:

Α: Τον οποιοδήποτε

Β: Ένα ικανό και εκπαιδευμένο άτομο

Γ: Οποιοδήποτε υπάλληλο της εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας

Δ: Τον υπεύθυνο του εργοταξίου

 

Όταν εκθέτετε υπόγεια ηλεκτρικά καλώδια, ποια μέθοδος εκσκαφής πρέπει να χρησιμοποιήσετε;

A: Εκσκαφέα 360 μοιρών με τροχούς από καουτσούκ

Β: Μια αξίνα

Γ: Το χέρι σας

Δ: Ένα κρουστικό τρυπάνι τύπου kango

 

Πότε πρέπει να λαμβάνονται ειδικές προφυλάξεις όταν διεξάγονται εργασίες κοντά σε εναέρια ηλεκτρικά καλώδια;

Α: Μόνο εάν χρησιμοποιούνται γερανοί κ.λπ.

Β: Μόνο αν κάποιος μπορεί να αγγίξει μια γραμμή καλωδίων με γυμνά χέρια

Γ: Μόνο εάν οι  εγκαταστάσεις πρέπει να περάσουν κάτω από τις γραμμές

Δ: Όποτε οι χώροι εργασίας θα βρίσκονται κοντά ή κάτω από τις γραμμές

 

Όταν εργάζεστε  μόνος (“working alone” / “lone worker”):

Α: Βεβαιωθείτε ότι κάποιος υπεύθυνος γνωρίζει πού βρίσκεστε

Β: Μπορείτε να μην χρησιμοποιήσετε  τον προστατευτικό εξοπλισμό

Γ: Εάν έχετε κάποιο πρόβλημα, μην  ενοχλήσετε κανένα. Πάντα να το επιλύετε μόνοι σας

Δ: Να φοράτε ακουστικά, θα περάσει πιο γρήγορα η ημέρα

 

Πρέπει να διασχίσετε πεζοί το εργοτάξιο αρκετές φορές την ημέρα, αλλά πρέπει να αποφεύγετε την διακίνηση αρκετών οχημάτων στο εργοτάξιο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι:

Α: Μιλήστε με τους οδηγούς

Β: Περπατάτε στις άκρες του εργοταξίου για να αποφύγετε την κίνηση

Γ: Πείτε στον προϊστάμενό σας για τον κίνδυνο που διατρέχετε

Δ: Αν μπορείτε, μπείτε στο πίσω μέρος ενός οχήματος καθώς είναι ασφαλέστερο από το περπάτημα

 

Ένας χειριστής κινητού εξοπλισμού μπορεί να σας επιτρέψει να επιβιβαστείτε στον  εξοπλισμό:

Α: Αν έχετε  να πάτε μακριά

Β: Εάν βρέχει

C: Αν ο εξοπλισμός έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει  επιβάτες

Δ: Ανά πάσα στιγμή

Clilstore Back to Moodle

Short url:   https://clilstore.eu/cs/5822