Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Miljø. Anden del

Du bør have en grundlæggende forståelse af:

Question 11.12

Hvilket af følgende skal du gøre på byggepladser i bæredygtighedens interesse?

Hvilket af følgende er IKKE en del af 'miljøvenligt' byggeri?

Ud fra et miljømæssigt synspunkt, hvorfor skal materialerne genbruges, hvor det er muligt?

Hvilken handling vil bidrage til at minimere mængden af affald?

Hvilket af følgende er god miljøpraksis?

Har enkeltpersoner ansvar for at minimere mængden af ​​affald, der er skabt på stedet?

Hvis du har ubrugt materiale tilbage, hvad skal du gøre, før du overvejer at lægge ikke-farligt affald i en affaldscontainer?

Hvorfor skal forskellige typer affald adskilles på stedet?

Ved opbevaring af væsker (såsom olier, brændstoffer eller kemikalier) på stedet, hvad skal du gøre?

Hvad kan forebygge skade på miljøet fra olieudslip?

Clilstore Back to Moodle

Short url:   https://clilstore.eu/cs/5774