Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Miljø. Første del

Du bør have en grundlæggende forståelse af:

Du er på byggepladsen og skal af med noget flydende affald som indeholder olie, og du er i tvivl om hvad du skal gøre med det. Hvad bør du gøre?

Hvordan skal du komme af med farligt affald?

Hvilket af følgende er klassificeret som farligt / specielt affald?

Hvilke af følgende bør bortskaffes som farligt affald?

Du skal rense op efter lidt olie, der er lækket fra nogle maskiner. Hvad er den rigtige måde at gøre dette på?

Andre arbejdere på byggepladsen klager over, at du laver for meget støv. Hvad skal du gøre?

Hvem skal forstå de relevante miljørisici på en byggeplads?

I henhold til miljølovgivningen, hvilket udsagn er sandt?

Har enkeltpersoner noget ansvar for bæredygtighed, når de er på byggepladsen?

Hvilket af følgende er IKKE bedste praksis ud fra et bæredygtighedssynspunkt?

Hvilket af følgende hjælper IKKE bæredygtighed under byggeprojekter?

Clilstore Back to Moodle

Short url:   https://clilstore.eu/cs/5773