Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Art tàctil: 5ª a 7ª sessió

Al llarg de la 5ª, 6ª i 7ª sessió es treballarà en grups de tres. Els grups els formarà el professor. La tasca serà diferent en cada sessió.

5ª sessió:

Cada estudiant ha de descriure el seu disseny als altres dos estudiants. Heu d'utilitzar el vocabulari del Document de Suport Lingüístic d'aquest enllaç, especialment les paraules relacionades amb les dimensions i formes.

Finalment heu de posar-vos d'acord en un sol text descriptiu de tots els dissenys del grup. Tothom ha d'acabar la sessió amb una còpia del text. Aquesta còpia serà inclosa al dossier final de cada estudiant.

6ª sessió:

Aquesta sessió serà un entrenament del concurs d'art tàctil. Les regles d'aquest concurs poden ser estudiades en aquest enllaç.

Es continuarà treballant en els mateixos grups de tres. Aquesta vegada cal practicar el concurs dins el grup. Per torns, cada alumne, amb els ulls embenats, ha de tocar un dels objectes impresos i descriure-ho. Els altres dos estudiants avaluaran la descripció fent servir la rúbrica del concurs.

Al final de la sessió, cada estudiant ha de tenir en el seu dossier, dues rúbriques. D'altra banda, heu d'assegurar-vos de que tots els components del grup poden fer bones descripcions. En la propera sessió cada alumne dependrà dels seus companys. Bona sort!

7ª sessió:

Avui és el dia. Benvinguts al concurs d'art tàctil. Pots llegir les bases del concurs en aquest enllaç. La sessió es durà a terme pel professor, que elegirà un estudiant de cada grup per a participar.

L'objectiu del concurs és avaluar les descripcions orals dels objectes fetes amb el ulls embenats.

El professor utilitzarà la rúbrica del concurs.

Clilstore Programa1ª sessió2ª a 4ª sessióSessió d'avaluació

Short url:   https://clilstore.eu/cs/5531