Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

4 -L'arrel quadrada

;

Per a estudiar l'arrel quadrada començarem veient uns vídeos.
Començarem a veure els dos primers vídeos des del punt en què ho deixem en la lliçó anterior referent a les potències, en ells  s'expliquen alguns conceptes referents a les arrels quadrades.

L'arrel quadrada és l'operació inversa de la potència d'exponent 2, de la mateixa forma que la suma és l'operació inversa de la resta, o la multiplicació és l'operació inversa de la divisió.

√81 = 9, perquè 92 = 81

Els termes d'una arrel quadrada √a = b són el radicand (a) i l'arrel (b).

El símbol √ es diu radical.

Hi ha diversos tipus d'arrels quadrades:
1. Arrel quadrada exacta. Una arrel quadrada exacta té de resta 0.

√Radicand  = (Arrel exacta)2

√36 = 6 36 = 62

El resultat d'una arrel quadrada exacta és un quadrat perfecte.
Alguns dels nombres que tenen quadrats perfectes són: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, ...

2. Arrel quadrada no exacta o entera. Si un nombre no és un quadrat perfecte, la seua arrel quadrada és entera, per tant tindrà un residu.

√Radicand  = (Arrel)2 + Residu

√23 = 42 + 7

En el VÍDEO 3 se explica com fer una arrel quadrada entera.

Per a finalitzar la lliçó, per favor, feu l'ACTIVITAT 1, ACTIVITAT 2 i ACTIVITAT 3.

Clilstore ACTIVITAT 1ACTIVITAT 2ACTIVITAT 3VÍDEO 3

Short url:   https://clilstore.eu/cs/5214