Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

3 - Potències

Vegem aquest vídeo explicatiu sobre les potències fins al minut quatre més o menys.

Vegem també El VÍDEO 2 amb conceptes referents a les potències fins al minut quatre.

Quan es fa una potència d'un nombre, s'està fent una multiplicació del mateix nombre diverses vegades.

34 = 3 · 3 · 3 · 3

Els termes d'una potència es diuen: la base, a (el nombre que es multiplica per si mateix), i l'exponent, b (el nombre de vegades pels quals la base es multiplica per si mateixa). ab

 

Les propietats de les potències són:

1. Producte amb la mateixa base: El resultat és una altra potència amb la mateixa base i amb un exponent que és la summa dels exponents.

am . an = am+n

54 · 53 = 54+3 = 57

2. Quocient amb la mateixa base: El resultat és una altra potència amb la mateixa base i amb un exponent que és la diferència dels exponents.

am : a n = am − n

56 : 53 = 56-3 = 53

3. Potència d'una potència: El resultat és una altra potència amb la mateixa base i amb un exponent que és el producte dels exponents.

(am)n = am · n  

(55)4 = 520

4. Producte amb el mateix exponent: El resultat és una altra potència amb el mateix exponent i amb una base que és el producte de les bases.

an · b n = (a · b) n

34 · 64 = 184

5. Quocient amb el mateix exponent: El resultat és una altra potència amb el mateix exponent i amb una base que és el quocient de les bases.

an : bn = (a : b)n

82 : 22 = 42

6. Exponent 0 a0 = 1

7. Exponent 1 a1 = a

El VÍDEO 3 explica les propietats de les potències

Ara que ja sabem més coses de les potències fem l'ACTIVITAT 1 i l'ACTIVITAT 2.

 

Clilstore ACTIVITAT 1ACTIVITAT 2VÍDEO 2VÍDEO 3

Short url:   https://clilstore.eu/cs/5213