Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Ηλεκτροτεχνικά, part two

Θα πρέπει να κατανοείτε τα ακόλουθα: 

 

Η μέγιστη τάση εναλλασσόμενου ρεύματος που μπορεί να αντέξει το ανθρώπινο σώμα χωρίς μακροπρόθεσμες επιδράσεις  στον οργανισμό σε ξηρές συνθήκες, είναι:

Α: 110 V

Β: 230 V

Γ: 50 V

Δ: 400 V

 

Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις ισχύει όσον αφορά τους κινδύνους από τον ηλεκτρισμό;

Α: Ο ηλεκτρισμός είναι απολύτως ασφαλής όσο φοράτε βαμβακερά γάντια

Β: Ο ηλεκτρισμός είναι επικίνδυνος μόνον εάν δεν φοράτε μπότες Wellington (παπούτσια ασφαλείας)

Γ: Ο ηλεκτρισμός είναι επικίνδυνος μόνο όταν  η ατμόσφαιρα είναι υγρής

Δ:  Ο ηλεκτρισμός είναι επικίνδυνος κάθε στιγμή επειδή δεν μπορεί κάποιος να πει με σιγουριά άπλα κοιτάζοντας ένα καλώδιο, αν είναι ενεργό (υπό τάση) ή όχι.

 

Ποιο είναι το σοβαρότερο αποτέλεσμα μιας ηλεκτροπληξίας εάν έρθετε σε επαφή με  ένα ενεργό (υπό τάση) σημείο;

Α: Το ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να προκαλέσει ελαφρά μυρμηκίαση στα δάκτυλα

Β: Το ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στα δάκτυλα

Γ: Το ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να προκαλέσει καρδιακή ανακοπή με αποτέλεσμα τον θάνατο

Δ: Το ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να προκαλέσει σύσπαση των μυών των δακτύλων

 

Η εργασία σας περιλαμβάνει εργασίεςκοντά σε αιωρούμενα ηλεκτρικά καλώδια  με γυμνά (χωρίς μόνωση) άκρα. Τι πρέπει να κάνετε;

Α: Αγγίξτε τα καλώδια για να κρίνετε αν είναι ενεργά (υπό τάση)

Β: Συνεχίστε να εργάζεστε σαν να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα

Γ: Ενημερώστε τον ανώτερο σας και μείνετε αρκετά μακριά

Δ: Προσπαθήστε να σπρώξετε τα καλώδια προς το ταβάνι, έτσι ώστε να μπορείτε να αρχίσετε να εργάζεστε

 

Για όλες τις δραστηριότητες  σε ενεργό (υπό τάση) κύκλωμα, ηλεκτρική συσκευή ή ηλεκτρική εγκατάσταση, είναι αναγκαίο:

Α: Να διενεργείτε εκτίμηση κινδύνου όπως απαιτείται από τους κανονισμούς

Β: Να φοράτε γάντια από καουτσούκ (λαστιχένια) μόνο

Γ: Να συνοδεύεστε

Δ: Να έχετε τα δάχτυλά σας  σταυρωμένα - για καλή τύχη

 

Μια Άδεια Εργασίας για ηλεκτρολογικές εργασίες είναι πρωτίστως μια δήλωση ότι:

Α: Κάποιος άλλος έχει αναλάβει την ευθύνη για  την εργασία

Β: Το κύκλωμα ή ο εξοπλισμός είναι  υπό τάση

Γ: Πρέπει να ακολουθούνται συγκεκριμένες οδηγίες

Δ: Το κύκλωμα ή ο εξοπλισμός έχουν απομονωθεί και είναι ασφαλή για εργασία

 

Οι ακροδέκτες των ανιχνευτών τάσης και τα όργανα ελέγχου  που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικά συστήματα πρέπει να:

Α: είναι κατασκευασμένα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Β: να συνοδεύονται από πιστοποιητικό  βαθμονόμησης

Γ: να είναι διαμορφωμένα με τέτοιο τρόπο ή να φέρουν προστατευτικά (καλύμματα) που να αποτρέπουν την επαφή των δακτύλων με τα άκρατων ακροδεκτών

Δ: να είναι κόκκινου χρώματος

 

Σε ποιούς από τους παρακάτω εφαρμόζεται η νομοθεσία  που διέπει τον ηλεκτρισμό στην εργασία;

Α: Σε όλα τα άτομα που εμπλέκονται σε εργασίες

Β: Μόνο σε αυτοεργοδοτούμενους

Γ: Μόνο σε εργαζόμενους

Δ: Μόνο σε εργοδότες

 

Ποιό από τα παρακάτω αποδεικνύει ότι το κύκλωμα ή ο εξοπλισμός είναι  ηλεκτρολογικά νεκρός μετά την απομόνωση;

Α: Ένας λαμπτήρας με συνδεδεμένο καλώδιο

Β: Ένας λαμπτήρας ελέγχου ή ένας διπολικός ανιχνευτής τάσης

Γ: Όργανο έλεγχου τάσης (voltage stick)

Δ: Ένα πολύμετρο

 

Ποιό από τα παρακάτω δεν είναι κατάλληλο μέσο για την απομόνωση ενός κυκλώματος;

Α: Η αφαίρεση μιας ασφάλειας και το κλείδωμα του πίνακα διανομής

Β: Η τοποθέτηση μονωτικής ταινίας πάνω από το διακόπτη κυκλώματος

Γ: Σφραγίζοντας με λουκέτο το μέσο διακοπής

Δ: Τοποθέτηση λουκέτου στο διακόπτη κυκλώματος

 

Ποιές από τις ακόλουθες διαδικασίες εργασίας με ηλεκτρισμό θα πρέπει πάντοτε να έχουν λάβει την άδεια εργασίας;

Α: Εργασία σε (μη ενεργά) κυκλώματα συστημάτων χαμηλής τάσης

Β: Εργασία υπό τάση σε συστήματα χαμηλής τάσης

Γ: Εργασία σε νεκρά κυκλώματα υψηλής τάσης

Δ: Εργασία υπό τάση σε συστήματα υψηλής τάσης

 

Υπολείμματα καλωδίων οπτικών ινών δεν πρέπει να παραμείνουν στον τόπο εργασίας διότι:

Α: Μπορούν να είναι θερμά και να καίνε κατά την επαφή

Β: Οι ακτίνες λέιζερ εξακολουθούν να υφίστανται σε κομμένα καλώδια

Γ: Μπορούν να τρυπήσουν το δέρμα ή τα μάτια

Δ: Είναι τοξικά

 

Γιατί δεν πρέπει πότε η κατάληξη ενός καλωδίου οπτικών ινών να είναι στραμμένη στη κατεύθυνση των ματιών σας ή στα μάτια κάποιου άλλου;

Α: Η δέσμη μπορεί να μεταφέρει ισχυρό ηλεκτρικό ρεύμα

Β: Το χρώμα της δέσμης φέρνει ύπνωση

Γ: Η δέσμη μπορεί να προκαλέσει μια οπή στο δέρμα

Δ: Η δέσμη μπορεί να βλάψει τα μάτια

 

Η χρήση πολλαπλών λουκέτων είναι η συνιστώμενη μέθοδος ασφαλούς απομόνωσης όταν:

Α:  Δεν υπάρχουν συσκευές κλειδώματος των αυτόματων διακόπτων (Circuit Breakers)  

Β: Οι αυτόματοι διακόπτες (Circuit Breakers) δεν προσδιορίζονται στον πίνακα διανομής

Γ: Περισσότερα του ενός άτομα θα εργάζονται σε κυκλώματα που τροφοδοτούνται από τον ίδιο πίνακα διανομής

Δ: Γνωρίζετε ότι ο επιθεωρητής του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας – ΤΕΕ είναι στην περιοχή

 

Ποιες από τις ακόλουθες διαδικασίες πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν περισσότερα από ένα άτομα θα εργάζονται σε κυκλώματα που τροφοδοτούνται από ένα πίνακα διανομής που έχει τεθεί εκτός λειτουργίας;

Α: Η χρήση λουκέτων στον διακόπτη (isolator) με λουκέτο για κάθε εργαζόμενο.

Β: Η χρήση σειρήνας πριν από την επαναλειτουργία των κυκλωμάτων

Γ:  Χρήση οργάνου ελέγχου τάσης (voltage stick) για κάθε εργαζόμενο

Δ:  Ενημερώνοντας τον κάθε ένα πότε θα ενεργοποιηθεί ξανά η παροχή ρεύματος

Clilstore Back to Moodle

Short url:   https://clilstore.eu/cs/4730