Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Brand og nødsituationer. Første del

Du bør have en grundlæggende viden om:

Flugtveje på byggepladsen skal være ordentligt planlagt og indrettet for at sikre:

Hvad skal du altid gøre hvis du opdager en brand med høje flammer?

Hvem skal du orientere, hvis der på byggepladsen har været en mindre brand, som er blevet slukket?

Hvad skal du gøre først, hvis du på byggepladsen opdager en brand med høje flammer?

Hvad er et samlingssted i tilfælde af brand?

Hvor ville du gå hen i tilfælde af brand?

Hvad skal du gøre hvis du hører brandalarmen?

Brandslukkere findes i flere typer. Hvordan skelner du imellem de forskellige typer?

Hvilken brandslukker er bedst egnet ved brand i fritureolie?

Hvilken brandslukker egner sig IKKE til slukning af ild i træ og papir

Hvilken brandslukker må IKKE anvendes på brandfarlige væsker?

Hvilken kategori tilhører en brandslukker med vand?

Ved brug af en brandslukker med kulsyre Co2 bliver dysen:

Hvilken type brandslukker kan bruges til brand i elektriske installationer?

Hvilken type brandslukker kan bruges til brand i metaller (eksempelvis natrium)?

En kollega brænder sin ene hånd på et glødende metalstykke. Hvad bør du først gøre?

 

Clilstore Back to Moodle

Short url:   https://clilstore.eu/cs/4699