Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Manuel håndtering af byrder. Første del

Hvad skal først overvejes, hvis der kan være risiko ved at løfte en byrde?
A: Om der overhovedet er behov for at løfte byrden
B: Hvor meget vejer byrden
C: Hvor skal der tages fat i byrden under løft
D: Hvordan skal byrden løftes

Hvad er det første, man bør gøre inden et manuelt løft?
A: Kontroller den fri højde
B: Vej byrden
C: Vurder hele arbejdsopgaven
D: Spark til det for at se, om det er stabilt

Hvilken del af kroppen er MEST udsat for skader ved manuel håndtering som involverer flytning af en tung byrde?
A: Knæene
B: Underarmene
C: Brystet
D: Ryggen

Hvad bør du gøre, hvis din arbejdsleder beder dig flytte noget, som du finder er for tungt at løfte?
A: Anvend de korrekte løfteteknikker og prøv
B: Bed dine kolleger hjælpe med at løfte
C: Oplys din arbejdsleder om, at det er for tungt
D: Få fat i en gaffeltruck eller løftegrej

Hvad vil du ikke tage i betragtning ved risikovurdering af en byrde, der skal løftes?
A: Dens størrelse og tilstand
B: Dens farve
C: Dens vægt
D: Dens tyngdepunkt

Når en byrde med hjul skal flyttes, hvilket af følgende punkter er generelt rigtigt?
A: At skubbe og trække er lige risikofyldte
B: Det er bedre at trække end at skubbe
C: Det er bedre at skubbe end at trække
D: Det er bedre at løfte og bære den

En manuel håndtering kan defineres som hvilken af følgende?
A: Automatiseret indsats
B: Menneskelig indsats
C: Mekaniseret og menneskelig indsats
D: Mekaniseret indsats

Hvad er den maksimale vægt som enkeltpersoner må løfte?
A: Den vægt som kan løftes komfortabelt
B: Alt hvad arbejdslederen beder om
C: 35kg forudsat der ikke er skarpe kanter
D: 15kg forudsat der er tale om en kompakt byrde

Hvad er den hyppigste type skade ved løft fra gulvet?
A: “Hvide fingre”
B: Skrammer på knæerne
C: Hovedskader
D: Rygskader

Når en byrde skal løftes manuelt, hvad kræves så af arbejdsgiveren?
A: At beregne omkostningerne
B: At bestemme hvor mange personer det kræver
C: At vurdere risikoen ved opgaven
D: At vurdere hvor lang tid opgaven vil tage

Hvad tilrådes når en byrde skal løftet manuelt?
A: Hold benene lige, bøj ryggen tilbage og brug benmusklerne
B: Bøj knæene, hold ryggen lige og brug rygmusklerne
C: Bøj knæene, hold ryggen så lige som muligt og brug benmusklerne
D: Hold ben og ryg lige og brug benmusklerne

Hvilken af følgende er korrekt ved manuelle løft?
A: Man bør bøje ryggen ved løft
B: Man kan bære en hvilken som helst vægt, når blot man er stærk nok
C: Større byrder bør hvis muligt opdeles i mindre dele
D: Byrder bør under løft holdes en armslængde fra kroppen

Hvad er den anbefalede grænse for en kompakt byrde, der skal bæres sikkert af en mandlig person i god form?
A: 50kg
B: 40kg
C: 20kg
D: 15kg

Hvad skal en arbejdsgiver gøre, hvis der er væsentlige ændringer i en opgave med manuel håndtering?
A: Holde øje med opgaven som udføres
B: Vurdere antallet af personer som er involveret
C: Vurdere den oprindelige risikovurdering
D: Holde øje med omkostningsændringer

Clilstore Tilbage til Moodle

Short url:   https://clilstore.eu/cs/4675