Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Sikkerhed ved arbejde på elektriske installationer. Første del

Når du skal arbejde på elektriske installationer i Danmark, så skal du vide noget om:

Reglerne for arbejde på elektriske installationer foreskriver, at inden arbejdet påbegyndes, så skal den ansvarlige person for opgaven:

A: Udføre en risikovurdering

B: Anbefale at udføre opgaven hurtigst muligt

C: Sørge for gummihandsker til alle

D: Gøre som kunden ønsker det

 

Hvilken af følgende arbejdsmetoder bør være den foretrukne ved arbejde på elektriske installationer.

A: Arbejd spændingsløst

B: Brug isolerende handsker

C: Brug isoleret værktøj

D: Arbejd under spænding

 

Instrumenter som anvendes til at foretage målinger på elektriske installationer skal:

A: Være farvet gule

B: Være mindre end 10 år gamle

C: Have uisolerede testprober

D: Have isolerede testprober

 

Reglerne for arbejde på elektriske installationer foreskriver, at arbejde under spænding anses:

A: Som fuldstændigt acceptabelt

B: Som normalt tilladt

C: Kun at være tilladeligt i særlige tilfælde

D: Som aldrig tilladeligt

 

Hvilket af de nævnte forslag vil du bruge som erstatning for en sprunget sikring, hvis der ikke er en sikring ved hånden:

A: Et søm

B: Et stykke sølvpapir

C: Et stykke ledning

D: Ingen af ovenstående muligheder

 

Inden du kontrollerer, at afbrydelse har medført spændingsløs tilstand, så skal du: 

A: Sikre at udstyret ikke virker

B: Måle mellem fase og jord

C: Kontrollere at spændingstesteren virker - enten på et prøveapparat eller en kendt spændingsførende kilde

D: Måle mellem fase og nul

 

Fasespændingen i Europa er:

A: 230 volt

B: 240 volt

C: 415 volt

D: 400 volt

 

Hvornår er det tilladeligt at arbejde under spænding:

A: Når bare personen, som udfører arbejdet, er instrueret/kompetent til dette.

B: Når det under alle omstændigheder er urimeligt at gøre udstyret spændingsløst, og først når alle nødvendige beskyttelsesforanstaltninger er iværksat.

C: Når man ikke kan identificere en måde at afbryde for installationen

D: Når personen, som arbejder på installationen, bærer gummihandsker.

 

Hvilken af følgende er ikke et krav ved spændingsløst arbejde?

A: At sikre at det rigtige sted for afbrydelse er fundet

B: At personen som udfører arbejdet er udstyret med isolerende handsker

C: Et advarselsskilt er anvendt ved afbryderen

D: Det er sikret at lederne på arbejdsstedet er spændingsløse  

 

Den specifikke konsekvens af et større elektrisk stød igennem kroppen er et af følgende:

A: Hudsygdom

B: Forbrændinger og hjertestop

C: Brækkede ben

D: Brystsmerter

 

Det laveste niveau af elektrisk strøm, som kan skade kroppen, måles i:

A: Mikroampere

B: Kiloampere

C: Ampere

D: Milliampere

 

 

Hvad angår konsekvensen af elektrisk strøm igennem kroppen, så er et af følgende korrekt:

A: en 6 ampere automatsikring bør forhindre en person i at få et dødeligt stød

B: en 2 ampere smeltesikring bør forhindre en person i at få et dødeligt stød

C: en 30mA HPFI-afbryder (RCD) bør forhindre en person i at få et dødeligt stød

D: en nødstopsafbryder bør forhindre en person i at få et dødeligt stød

 

På en byggeplads skal personbeskyttelsen foran stikkontakter til elektrisk håndværktøj være?

A: Automatsikringer

B: En generator

C: En kabelsøger

D: En HPFI-afbryder (RCD)

 

Hvilken af følgende beskrivelser bør foretrækkes, når man vil arbejde spændingsløst?

A: Afbryde alt på foran siddende forsyningsadskiller   

B: Afbryde enkelte automatsikringer

C: Fjerne enkelte smeltesikringer

D: Afmontere spændingsførende ledninger i fordelingstavlen

 

Hvad skal du gøre, hvis en kollega får et elektrisk stød:

A: Øjeblikkelig ringe til forsyningsselskabet

B: Ringe 112 og bed om brandvæsenet

C: Afbryd spændingen og tilkald hjælp

D: Prøv at trække kollegaen i sikkerhed

Clilstore Tilbage til Moodle

Short url:   https://clilstore.eu/cs/4635