Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Barney Bunion - Agallamh leis an léiritheoir Hugh Mac Fhionnlaoich

Áine: Anois beidh eh Barney Bunion, sraith nua teilifíse do TG Ceathair, ag toiseacht ag eh ag taifead go luath i gceantar Ghaoth Dobhair anseo. Agus, tá Hugh Mag Fhionnghaile eh liom anseo sa studio. Fáilte romhat, a Hugh.

Hugh: Fáilte romhat. Go raibh maith agat, Áine.

Áine: Bhal, ní raibh mise ag caint leat roimhe leat fá dtaobh de Barney Bunion. Ach, ehm, inis dom fá Barney Bunion. Cad é cineál sraith teilifíse atá ann, a Hugh?

Hugh: Bhal, eh sraith grinn teilifíse le TG Ceathair a bheas á chlárú eh b’fhéidir roimhe na Nollag. Ehm, Barney Bunion, bleachtaire príobháideach atá ann eh amuigh in áit dúlracht b’fhéidir cosúil le... lonnaithe i nGaoth Dobhair in áit inteacht i mbun a chuid oibre agus cad é atá ag gabháil ar aghaidh insa pharóiste.

Áine: ’Sé. Agus, an bhfuil an bleachtaire ceaptha? An bhfuil a fhios againn cé Barney? An bhfuil sé sin ceaptha go fóill?

Hugh: Tá a fhios, tá a fhios but níl a fhios agam an bhfuil a fhios aige féin go fóill.

Áine: Bhal, b’fhearr dúinn gan a dhath ar bith a rá fá dtaobh de sin.

Hugh: <...> go fóill.

Áine: ’Sé. So, clár cineál de bleachtaireacht atá ann agus ag fáil amach cad é atá ag gabháil ar aghaidh sa cheantar agus...

Hugh: ’Sé. Eh, trí dheartháir atá ina chónaí le chéile agus eh Barney an bleachtaire, Cecil, Billy agus ansin tá Barney pósta ar Bhríd. [So], tá teaghlach clósáilte acu ach tig rudaí aníos orthu.

Áine: ’Sé. Tá sibh ag cuartú daoine anois le páirt a ghlacadh sa tsraith seo. Inis dom cad é an sórt páirteannaí atá i gceist.

Hugh: Bhal, rinne muid éisteachtaí. Tá éisteachtaí déanta eh le b’fhéidir ar na mallaibh le b’fhéidir mí anuas, agus tá na príomhcharaichtéirí agus ehm lonnaithe againn agus tá siad ag cuartú anois b’fhéidir extras le... le a mbeadh línte acu agus b’fhéidir nach mbeadh línte acu, just is go mbeadh siad istigh in, mar a déarfá, crowd scenes or, tá a fhios agat, rudaí mar sin, agus

Áine: So, daoine breis le bheith ar...

Hugh: ‘Sé, daoine breise le bheith againn agus níl feidhm orthu eh g... gan Gaeilge a bheith acu. Ach, má tá suim acu a bheith páirteach ann, agus beidh daoine ann a mbeidh línte acu. Ach tá do ehm Maeve Johnston anois ag amharc i ndiaidh sin in Acadamh Ghaoth Dobhair, bhal in Contact Four eh anocht ón cúig go dtí an seacht.

Áine: So, an cúig go dtí an seacht anocht in Aca... ins... in Contact Four ab é ná...

Hugh: ’Sé, in Contact Four eh

Áine: ’Sé. Tá sin go díreach ar an Pháirc Ghnó Ghaoth Dobhair ansin

Hugh: Deich A, ’Sé.

Áine: ’Sé. So, duine ar bith anois... agus an bhfuil daoine faoi leith a dhíobháil oraibh? B’é fir, mná, páistí, cad é?

Hugh: Fir, mná, páistí, achan aois. Tá... tá áiteannaí... tá áiteannaí ar fáil daofa.

Áine: ’Sé. So, má bhíonn siad i láthair agus a gcuid ainmneacha a thabhairt, tá seans acu

Hugh: ’Sé. Tá anois ar glaoch a fháil le bheith anseo ná ansiúd air agus má fhóireann sé daofa ach go bhfuil siad ag... ar na leabharthaí ag Maeve agus go bhfuil a fhios aici go mbeidh sí ábalta teagmháil a dhéanamh leo.

Áine: Seo Cúl a’ Tigh? B’é comhlacht Cúl a’ Tigh, ab é?

Hugh: Eh, comhlacht Tigh... Cúl a’ Tigh eh atá á dhéanamh agus ehm de... eh but duine ar bith a mbeadh suim acu theacht aníos anocht ná muna mbeadh siad ábalta bheith féin i... i láthair anocht go mbeadh siad ábalta eh ríomhphost a chur ag barneybunionextras@gmail.com

Áine: So, muna bhfuil tú ábalta a bheith i láthair anocht

Hugh: ’Sé.

Áine: barneybunionextras@gmail.com. Bhal, an bhfuil a fhios agat, tá léar mór daoine anois atá... atá dífhostaithe agus

Hugh: Ah, tá, áidh agus tá chance.. tá chance

Áine: <...> ina suí fá na tithe agus gan mórán le déanamh. Eh cineál de caitheamh aimsire a bheadh ann chomh maith le achan rud eile, is dócha.

Hugh: Ah, ’sé, caitheamh aimsire a bheadh ann eh go maith ach post beag a bheadh ann, tá ’fhios agat <...>

Áine: An Bhfuil íocaíocht i gceist fosta?

Hugh: Ah, bheadh. Beidh íocaíocht i gceist ann agus eh thiocfadh leis ghabháil cúpla lá ná thiocfadh leis mairstean cúpla uair eh just de réir radhairc, sin an rud a théann sé leis.

Áine: ’Sé. Agus eh ca... cá mhéad... cá mhéad eh clár atá sa tsraith?

Hugh: Tá sé chlár ann, eh ceann uaire agus cúigear leathuair.

Áine: ’Sé. So, ca... an príomhceann eh uair a’ chloig agus..

Hugh: Príomhcheann uair a chlog agus an chúigear eile leathuair.

Áine: ’Sé. So, an bhfuil borradh atá a teacht ar eh chúrsaí scannánaíochta arís, an bhfuil a fhios agat, bhí t-am... am ansin agus bhí... bhí rudaí a’ gabháil iontach maith agus bhí go leor dreamanna <...>. Ansin, thit an tóin as. An bhfuil... an bhfuil borradh ag teacht air sin aríst?

Hugh: [Ah], eh déarfainn go bhfuil. Eh, dó... dóigh a raibh sé tá sé b’fhéidir sea... b’fhéidir naoi mbliana ó rinneadh a dhath ar bith i nGaoth Dobhair ó shoin. FFC an ceann deireanach agus déarfainn gur craoladh sin b’fhéidir ocht mbliana ó shin.

Áine: ’Sé. Bhí d’athair, ar ndóigh, gníomhach ansin.

Hugh: ’Sé. Agus bhí an chéad scriopt sin scríofta ag m’athair ar eh eh idir é féin is Pat. Bhí... bhí Na Bunions scríofta aige. Bhí sé ag gabháil ar aghaidh leis ag an am. Ach, just lean mé... bhí... tháinig Enda Bonner as Telegael a fhad liom agus Micheál O’Malley agus Paul Johnny Sheáin, Paul Ó Gallchóir, agus chuir siad ceist a’ leanfadh muid ar aghaidh leis. So, thoisigh muid é cá bith agus cuirfidh muid deireadh leis fosta.

Áine: ’Sé. Bhal, tá mé cinnte go gcuirfidh. Agus, an dearn tú féin an cúrsa sa...n...n....g sa scannánaíocht ná

Hugh: Ah, ní dhearn. Just, eh bhí... bhí Pat is Bernard, ach bhí an cúrsa déanta acu.

Áine: ’Sé.

Hugh: Agus, eh, bheinn i gcónaí... bheinn amuigh ar set leo agus dá mbeadh a dhath a’ fáil scríofta ná a dhath bheadh againn ag amharc, tá a fhios agat, gheobhainn amharc air go bhfeicfinn cad é mo bharúil dó. Ach,

Áine: Bhal, má leanann tú sin beidh... beidh tú i gceart go leor. Tá mé cinnte gur fhoghlaim tú go leor uaidh

Hugh: [Ah], níl mé i bhfad ar shiúl.

Áine: Anois, ehm, aríst ehm aisteoirí de achan uile chineál, eh fir, mná, páistí cibé cad é ehm, tá... ionad Deich A, tá mé ag déanamh, ar Pháirc Ghnó

Hugh: Deich A

Áine: Ghaoth Dobhair. Deich A <...> muna bhfuil a fhios ag duine ar bith cá háit a bhfuil a’... an mhonarca sin. Tá sé furast go leor a fháil. So, idir a cúig agus a seacht tráthnóna inniu. Eh, b’é seo do chéad tri... triail air, an bhfuil a fhios agat, an dearn tú rud ar bith roimhe ná...?

Hugh: Naw. Seo... seo...

Áine: Seo an chéad cheann

Hugh: seo an chéad triail, yeah agus tá muid... beidh sé... tá muid ag gabháil anois... bhal tá muid ag scríobh le b’fhéidir bliain ó thoisigh achan rud, agus ehm bhí sé ag TG Ceathair agus mhol eh Micheál O’Malley agus Paul Ó Gallchóir é

Áine: Hm, hm.

Hugh: Go rach... go gcraolfaí... go dtoiseochfaí an scannánaíocht anois in coicís eile.

Áine: ’Sé.

Hugh: So, tá achan rud ag gabháil go láidir thuas ansin anois.

Áine: ’Sé. Bhal, iontach maith. Tá, deas é a fheiceáil, nach bhfuil?

Hugh: Ah, tá, tá, tá.

Áine: Iontach iontach deas é a fheiceáil. Ar ghlac tú féin páirt ar eh?

Hugh: Char ghlac.

Áine: Níor ghlac.

Hugh: Char ghlac, [naw].

Áine: Ah, ní bheidh... ní bheidh... ní bheidh... ba beidh tú ceart go leor ma... mar dúirt tú

Hugh: Tá mo sháith brú orm.

Áine: Agus, cad... ‘Bé tusa an sti... an stiúrthóir ná an léiritheoir ná an eh?

Hugh: Eh, Charlie McCarthy an stiúrthóir.

Áine: Eh, eh.

Hugh: Eh, bheadh clú agus cáil ar Charlie.   Rinne sé léar rudaí i mBaile Átha Cliath – Raw, Clinic agus rudaí mar sin

Áine: Oh, rudaí maithe. ’Sé

Hugh: Ah, tá taithí mhór aige.

Áine: Agus

Hugh: Agus tá muinín iontach mór agam in Charlie, like.

Áine: ’Sé. Fir c... fear ceamara agaibh fosta, an bhfuil?

Hugh: Tá. Telegael atá ag amharc i ndiaidh a dhath ar bith, taobh  technical. So,

Áine: So, tá an saineolas uilig go léir ansin, nach bhfuil, agus

Hugh: Tá achan rud ansin agus eh beidh na háiteannaí thart fá Ghaoth Dobhair agus tá muid ag chuartú áiteannaí.   B’fhéidir go bhfuil muid tagtha go dtí tithe dhaoine b’fhéidir ag cuartú a gcuid tithe fá choinne cúpla lá agus rudaí. Ach

Áine: ’Sé. Ach, oibreochaidh sin amach <...>

Hugh: Oibreochaidh sin amach. Tá muid ag obair air sin ag an bhomaite.

Áine: ’Sé. Bhal, eh i láthair anocht ná... ná ag barneybunionextras@gmail.com.

Hugh: Sin é.

Áine: Hugh, go raibh míle maith agat.

Hugh: Go raibh míle maith agat féin.

Áine: Is go n-éirí go geal libh anois agus eh duine ar bith nach bhfuil ábalta a bheith thig leo fáil i dteagmháil leis. Nó, má tá aithne agaibh air, thig libh focal a chur ina chluais ná cá bith cad é.

Hugh: ’Se. Rud ar bith, dóigh ar bith

Áine: Rud ar bith ar chor ar bith, dóigh ar bith. [Hugh]

Hugh: Go raibh míle maith agat, a Áine.

Áine: Go raibh míle maith agat anois. Ádh mór.

Hugh: Slán.

Áine: Agus slán go fóill.

 

Clilstore

Short url:   https://clilstore.eu/cs/4536